This page in English

Yvonne Wengström

Professor/sjuksköterska

Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2, Karolinska Universitetssjukhuset ; CRU ; Eugeniahemmet T4:02 , 171 76 Stockholm