This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Nov 2015 Docent i korrosionslära med inriktning mot hälsa, KTH

2013 Postdoktor vid enheten för arbets- och miljödermatologi, IMM Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och vid avdelningen Yt- och Korrosionsvetenskap, KTH

2012 Teknologie doktor i korrosionslära, KTH, Stockholm, Sverige

2011/12 Gästforskning på Friedrich-Alexander-Universität (FAU), Erlangen, Tyskland

2009/12 Gästforskning på Tekniska Universitetet i Wien, Österrike

2010 Licentiat i korrosionslära, KTH, Stockholm, Sverige

2009 Diplom-Ingenieur (motsvarar civilingenjör) i materialvetenskap, Friedrich-Alexander-Universität (FAU), Erlangen, Tyskland

 

 

Forskningsbeskrivning

Krom i läder och allergi

Målet för min forskning är att generera data som kan fungera som kunskapsunderlag vid riskbedömning av krom i läder och allergiprevention.

Krom är, efter nickel och kobolt, den tredje vanligaste metallen som orsakar kontaktallergi (hudallergi) i Europa. Sedan slutet av 1990-talet har kromallergi emellertid ökat hos kvinnor i flera länder. Det verkar finnas ett tydligt samband mellan kromallergi och krom i läder.
En viktig del i min forskning är att identifiera orsaker till frisättning av krom från läder samt att kvantifiera och specifiera olika kromformer (trevärt och sexvärt krom) som frigörs. Olika processer vid garvning, beredning och efterbehandling av läderprodukter undersöks, liksom andra parametrar under exponering vid hudkontakt med läder. Arbetshandskar och skor av läder används sällan bara en gång, utan de återanvänds och nöts. De utsätts för solljus och svett och kan komma i kontakt med en rad olika vätskor, t.ex. regnvatten och kemikalier. Dessa faktorer undersöks ingående med hjälp av definierade laboratorieförsök. Laboratorieförsöken verifieras sedan i kliniska försök med kromallergiska forskningspersoner. Jag ska undersöka vilka halter av trevärt och sexvärt krom som ger eksem hos kromallergiska personer och i vilken utsträckning läder som frigör krom också orsakar eksem.

Resultaten från min forskning kommer att öka kunskapen om användningen av krom i läder. Forskningen kan bidra till åtgärder för att minska allergirisken.

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

Akzo Nobels Nordiska Forskarpris 2014

ECS Morris Cohen Award 2014

Länkar

Laddar publikationer

Karta