This page in English

Ylva Haraldsdotter

Kommunikatör

Besöksadress : Von Eulers Väg 4a, Plan 3 171 77 Stockholm
Postadress : Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3, Administration, Von Eulers Väg 4a, Plan 3 171 77 Stockholm
Leveransadress : Von Eulers Väg 4a, Plan 3 171 77 Stockholm

Om mig

Från augusti 2016 till februari 2017 är jag tjänstledig. Kontakta min vikarie Ida Rutström vid kommunikationsfrågor som gäller institutionen för fysiologi och farmakologi. 

Jag arbetar med intern och extern kommunikation på institutionen för fysiologi och farmakologi. Min roll syftar till att genom strategiskt kommunikationsarbete bidra till att verksamheten uppfyller sina mål. 

Jag ger stöd inom kommunikationsområdet till institutionens prefekt och administrativa chef, och bistår forskare och personal i olika kommunikationsaktiviteter. Jag hjälper mina kolleger att formulera budskap och att hitta rätt kanal när något ska kommuniceras till en målgrupp.

En annan viktig arbetsuppgift är att profilera och lyfta fram forskargrupperna på institutionen, och deras forskningsprojekt. 

Ansvarsområden

 • Publicera webbsidor, nyheter och kalenderhändelser på ki.se och internwebben.ki.se 
 • Redaktör för ki.se/fyfa och FyFa:s eget intranät 
 • Publicera webbplatser, hjälpa till med webbhotell och webbadresser 
 • Bistå med kommunikatörskompetens vid kortare punktinsatser 
 • Förmedla nyheter och riktlinjer från universitetsförvaltningen och FyFa:s ledning
 • Ta fram mallar, affischer, flyers
 • Språkgranska, formatera, korrekturläsa texter 
 • Översätta texter till engelska/svenska
 • FyFa Newsletter 
 • Omvärldsbevakning – vad rapporteras i medierna om institutionens forskning
 • Journalistkontakter 
 • Svara på inkommande e-post till institutionen
 • Kalendarium 
 • Annonsera föreläsningar, seminarier och evenemang
 • Annonsera halvtidskontroller och disputationer
 • Sammanställa verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
 • Mötesanteckningar från institutionsrådets möten
 • Registratur och arkiv på institutionen 

System/program 

 • Drupal – publiceringsverktyget för ki.se
 • Polopoly – det äldre publiceringsverktyget för ki.se 
 • Wordpress – ett av världens mest använda webbpubliceringsverktyg 
 • W3D3 – Karolinska Institutets digitala diarium 
 • Profilsidor på ki.se  
 • Websurvey – elektroniskt nyhetsbrev, enkäter 
 • Paloma – elektroniskt nyhetsbrev 
 • Indesign – layoutprogram 
 • Adobe Acrobat Professional – skapa och redigera PDF-filer
 • Search engine optimization – sökbarhet på Google
 • Siteimprove – verktyg för webbunderhåll  

Övrigt

Jag arbetar också som kommunikatör i den administrativa enheten på Komparativ medicin. Har du kommunikationsfrågor som gäller Komparativ medicin kan du kontakta Karolina Olofsson

Länkar

Karta