This page in English
Laddar profil information

Om mig

Läkare, medicine doktor

Utbildning

Forskarutbildning i medicinsk vetenskap (2012 – 2016)

Enheten för Nutritionsepidemiologi, IMM, Karolinska Institutet, Stockholm

Läkarprogrammet (2006 – 2012)

Karolinska Institutet, Stockholm

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på de potentiella sambanden mellan livsstilsfaktorer, särskilt matvanor, och risken för akut pankreatit och symtomatisk gallstenssjukdom. Jag använder data från två populationsbaserade prospektiva kohorter: Svenska mammografikohorten (SMC) och Kohorten av svenska män (COSM).

Doktorsavhandling: Diet and risk of acute pancreatitis

Pedagogiska meriter

Föreläsare
Forskningsintroducerande kurs för läkarstudenter (FOLÄK) (2014, 2015)
Läkarprogrammet, termin 1–4, Karolinska Institutet
       
Lärarassistent
Biostatistik II: logistisk regression för epidemiologer (2015)
Doktorandprogrammet inom epidemiologi, IMM, Karolinska Institutet
                           
Introduktion till Stata för epidemiologer (2012, 2013, 2015)
Doktorandprogrammet inom epidemiologi, IMM, Karolinska Institutet
       
Biostatistik I (2013)
Läkarprogrammet, termin 1–4, Karolinska Institutet
       
Handledare
Bihandledare till Anna Adling, ST-läkare inom allmänmedicin, för det obligatoriska, vetenskapliga arbetet inom ramen för ST (2017)

Laddar publikationer

Karta