This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är socionom, kurator och filosofie doktor i socialt arbete. Jag började som kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset 2007 och blev sedan doktorand och disputerade vid Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet i maj 2016. Återstoden av 2016 arbetade jag som forskare och kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset innan jag blev Funktionsenhetschef för Råd- och stödenheten 1 januari 2017, ett inter-professionellt team inom Funktion Hälsoprofessioner.

Utbildning

Filosofie doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet, maj 2016.

Forskningsbeskrivning

Min avhandling Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences undersökte barnsjukhuspersonals erfarenhet av bedömning och anmälan av barn som misstänks fara illa, med särskilt fokus på hur olika normer och känslor inverkar i sjukhuskuratorers bedömningar. Resultaten visar också skillnader mellan olika professioner avseende vilken kunskap de har kring barn som far illa, kännedom om organisatoriskt stöd, vilka känslor och situationer som påverkar professionernas beslut att inte anmäla trots misstanke.

Har deltagit i FoUU-projekt om invandrade och flyktingkvinnors delaktighet i Sverige. Arbetar för närvarande på en studie om Asylkuratorers betydelse för tillfredsställande vård och utskrivning av asylsökande och papperslösa patienter samt betydelse för patienternas psykosociala hälsa och sociala situation.

Publicerade artiklar och konferensbidrag som genomgått peer-review finns på ResearchGate (se länk till höger).

Pedagogiska meriter

Undervisat sedan 2009 främst vid institutionerna för socialt arbete på Mittuniversitetet samt Göteborgs universitet. Mina huvudsakliga undervisningsämnen är:

  • Bedömning och anmälan vid oro om att barn far illa.
  • Barn, familj och föräldraskap.
  • Familj och migration.
  • Socialt arbete och inter-professionellt arbete i hälso- och sjukvård.
  • Evidensbaserat socialt arbete i hälso- och sjukvård.
  • Psykologi för socionomer.
  • Samtalmetodiker (rollspel och övningar).
  • Genus, sexualitet, heteronormativitet, klass och antirasism i socialt arbete.
  • Maktkritik och intersektionella perspektiv och analyser i socialt arbete. 
Laddar publikationer

Karta