This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är lärare och jag har erfarenhet av att leda, utveckla och medverka i olika kurser och utbildningsprogram på Karolinska Institutet. Sedan hösten 2015 är jag Post doc hos professor Ann Langius på Institutionen NVS, sektionen för omvårdnad.  Jag arbetar även som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården i Stockholm och är sedan 2013 samordnare för Akademisk ambulans. Akademisk Ambulans är en samverkansorganisation där bland annat samtliga prehospitala vårdgivare, Stockholms Läns Landsting (SLL) och KI samverkar i syftet att; stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling för att öka vårdens kvalitet inom ambulanssjukvården.

Utbildning

2012 Doktorsexamen. Feedback between dispatch centre and ambulance- Strengthening the chain of care, Karolinska Institutet

2001 Magisterexamen, pedagogik inriktning omvårdnad

1994 Högskoleexamen i Intensivvård 

1988 Sjuksköterskeexamen- legitimerad sjuksköterska

Forskningsbeskrivning

Forskning inom prehospital vård omfattar patientens akuta vårdkedja; samtalet till 112, ambulanspersonalens bedömning och omhändertagande samt det första omhändertagandet på sjukhusens akutmottagning.

Aktuella forskningsprojekt

  • Lic stud, specialistsjuksköterska Annika Alm (annika.alm@ki.se) utgår från jämlikvård i sina studier inom ambulanssjukvård.
  • Ambulanssjuksköterska Denis Jakopovic (denis.jakopovic@ki.se) undersöker vilka effekter FRAPP (Framtidens Prehospital IT-Plattform) har på den prehospitala vården i Stockholms Läns Landsting.
  • Doktorand, Paramedic, Ian Howard (ianhoward@outlook.com) utvecklar och utvärderar systematiskt kvalitetsindikatorer inom ambulanssjukvården i Sydafrika.
  • Doktorand och Ambulanssjuksköterska, Anna Hörberg (anna.hoerberg@aisab.sll.se)‎  undersöker om mentorskap inom ambulanssjukvården kan vara ett sätt att optimera ambulanspersonalens professionella och personliga utveckling.
  • Doktorand och Ambulanssjuksköterska Tomas Nilsson (tomas.nilsson@ki.se) undersöker sjuksköterskestudenters lärande i specialistsjuksköterskans kontext- ambulanssjukvård
  • Doktorand, Lars Sturesson (lars.sturesson@sodersjukhuset.se) undersöker, bättre initial smärtlindring – en omvårdnadsåtgärd för att lindra lidande.
  • Doktorand, Mats Christiansen (mats.christiansen@ki.se) undersöker effekter av tidig identifikation av patientrapporterade symtom under behandling för prostatacancer med stöd av en interaktiv IT-plattform 

 

Pedagogiska meriter

Ledamot KI Pedagogiska Akademi

Länkar

Laddar publikationer

Karta