This page in English

Ulrica von Thiele Schwarz

Forskare

Leveransadress : Tomtebodavägen 18a 171 77 Stockholm

Om mig

Jag är docent i psykologi och legitimerad psykolog med en bakgrund i företagshälsovården. Mitt forskningsfokus är på intervention, implementering och förbättringsvetenskap, med särskilt fokus på hur detta kan förstås och utvecklas utifrån psykologisk kunskap.  Jag leder forskningsgruppen Procome tillsammans med Henna Hasson.

 

Utbildning

2008  Filosofie Doktor i Psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
2001  Legitimerad psykolog
2000  Master of Science i Psykologi (300Hp), ~~Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Forskningsbeskrivning

Jag är involverad i flera olika forskningsprojekt med det övergripande syftet att öka vår förståelse för hur man kan åstadkomma förbättringar i serviceutfall, medarbetarhälsa och produktivitet.

Jag är Vinnvård Fellow in Improvement Science. I den rollen forskar jag kring hur hälso- och sjukvården kan optimera användandet av evidens; alltså, hur vi kan säkerställa att rätt person får rätt insats i rätt tid. Jag är särskilt intresserad av hur man kan balansera följsamhet till en specifik metod med anpassningar till de förutsättningar och möjligheter som finns i varje enskild organisation.

En annan forskningslinje rör sambandet mellan process- och omgivningsförhållande och utfallet av interventioner. I två projekt ledda av Henna Hasson jobbar vi tillsammans med kollegor från Danmark, Finland, Norge, Kanada och England med att undersöka hur olika process- och omgivningsfaktorer påverkar effekterna av arbetsplatsförlagda interventioner. Projekten pågår fram till 2015, 2016 och 2017 och är finansierade av Nos-HS, Forte samt KI-KID.

I ett projekt lett av Anne Richter undersöker vi  hur linjechefer inom hälso- och sjukvården som med framgång infört nya metoder, har gjort. Projektet startar hösten 2014 och pågår i två år, finansierat av AFA Försäkring. Den kunskapen använder vi sedan för att utveckla utbildning och träning av chefer. Avsikten är att minska såväl chefernas som de anställdas stressnivå, och öka patientsäkerheten, i samband med att man genomför förändringar i vården.

Tillsammans med doktorand Sara Korlen är jag involverad i forskning kring hur uppföljnings- och ersättningssystem i hälso- och sjukvården påverkar arbetsförhållanden och medarbetares arbetsmotivation.

Några av de projekt jag är för närvande är involverad i.

Effective implementation - factors that make workplace interventions operate."

 

Publikationer

Healthcare managers' leadership profiles in relation to perceptions of work stressors and stress
Lornudd C, Bergman D, Sandahl C, Von Thiele Schwarz U
Leadership in health services (Bradford, England) 2016;29(2):185-200

iLead-a transformational leadership intervention to train healthcare managers' implementation leadership
Richter A, Von Thiele Schwarz U, Lornudd C, Lundmark R, Mosson R, Hasson H
Implementation science : IS 2016;11():108-

Kaizen practice in healthcare: a qualitative analysis of hospital employees' suggestions for improvement
Mazzocato P, Stenfors-hayes T, Von Thiele Schwarz U, Hasson H, Nyström Me
BMJ open 2016;6(7):e012256-

Leadership training as an occupational health intervention: Improved safety and sustained productivity
Schwarz Uv, Hasson H, Tafvelin S
SAFETY SCIENCE 2016;:35-45

Applying a fidelity framework to understand adaptations in an occupational health intervention
Von Thiele Schwarz U, Hasson H, Lindfors P
Work (Reading, Mass.) 2015;51(2):195-203

Don't let it get to you! A moderated mediated approach to the (in)justice-health relationship
Eib C, Von Thiele Schwarz U, Blom V
Journal of occupational health psychology 2015;20(4):434-45

How Visual Management for Continuous Improvement Might Guide and Affect Hospital Staff: A Case Study
Ulhassan W, Von Thiele Schwarz U, Westerlund H, Sandahl C, Thor J
Quality management in health care 2015;24(4):222-8

Investigating variations in implementation fidelity of an organizational-level occupational health intervention
Augustsson H, Von Thiele Schwarz U, Stenfors-hayes T, Hasson H
International journal of behavioral medicine 2015;22(3):345-55

Nurses' perceptions of multitasking in the emergency department: effective, fun and unproblematic (at least for me) – a qualitative study
Forsberg Hh, Muntlin Athlin Å, Von Thiele Schwarz U
International emergency nursing 2015;23(2):59-64

Promoting employee health by integrating health protection, health promotion, and continuous improvement: a longitudinal quasi-experimental intervention study
Von Thiele Schwarz U, Augustsson H, Hasson H, Stenfors-hayes T
Journal of occupational and environmental medicine 2015;57(2):217-25

The mediating role of demand and control in the relationship between leadership behaviour and employee distress: a cross-sectional study
Lornudd C, Tafvelin S, Von Thiele Schwarz U, Bergman D
International journal of nursing studies 2015;52(2):543-54

Does lean implementation interact with group functioning?
Ulhassan W, Westerlund H, Thor J, Sandahl C, Schwarz Uv
Journal of health organization and management 2014;28(2):196-213

Functions of behavior change interventions when implementing multi-professional teamwork at an emergency department: a comparative case study
Frykman M, Hasson H, Athlin Åm, Von Thiele Schwarz U
BMC health services research 2014;14():218-

Interactions between lean management and the psychosocial work environment in a hospital setting - a multi-method study
Ulhassan W, Von Thiele Schwarz U, Thor J, Westerlund H
BMC health services research 2014;14():480-

Leader personality and 360-degree assessments of leader behavior
Bergman D, Lornudd C, Sjöberg L, Von Thiele Schwarz U
Scandinavian journal of psychology 2014;55(4):389-97

Managing implementation: roles of line managers, senior managers, and human resource professionals in an occupational health intervention
Hasson H, Villaume K, Von Thiele Schwarz U, Palm K
Journal of occupational and environmental medicine 2014;56(1):58-65

Measuring self-rated productivity: factor structure and variance component analysis of the Health and Work Questionnaire
Von Thiele Schwarz U, Sjöberg A, Hasson H, Tafvelin S
Journal of occupational and environmental medicine 2014;56(12):1302-7

Multitasking in the emergency department: does it affect the registered nurses' perceptions of their everyday practice?
Hvitfeldt Hf, Athlin Am, Schwarz Uv
INTERNATIONAL EMERGENCY NURSING 2014;22(4):258-258

Antecedents and characteristics of lean thinking implementation in a Swedish hospital: a case study
Ulhassan W, Sandahl C, Westerlund H, Henriksson P, Bennermo M, Von Thiele Schwarz U, et al
Quality management in health care 2013;22(1):48-61

Effects of multidisciplinary teamwork on lead times and patient flow in the emergency department: a longitudinal interventional cohort study
Muntlin Athlin A, Von Thiele Schwarz U, Farrohknia N
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2013;21():76-

Effects of worksite health interventions involving reduced work hours and physical exercise on sickness absence costs
Von Thiele Schwarz U, Hasson H
Journal of occupational and environmental medicine 2012;54(5):538-44

Employee Self-rated Productivity and Objective Organizational Production Levels Effects of Worksite Health Interventions Involving Reduced Work Hours and Physical Exercise
Schwarz Uv, Hasson H
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2011;53(8):838-44

Inability to Withdraw from Work as Related to Poor Next-Day Recovery and Fatigue among Women
Schwarz Uv
APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE 2011;60(3):377-396

Team behaviors in emergency care: a qualitative study using behavior analysis of what makes team work
Mazzocato P, Forsberg Hh, Schwarz Uv
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & EMERGENCY MEDICINE 2011;:70-

Turning the tables: When the student teaches the professional - A case description of an innovative teaching approach as told by the students
Savage C, Amanalibi S, Andersson A, Lohr Sc, Eliasson Z, Eriksson H, et al
NURSE EDUCATION TODAY 2011;31(8):803-8

Self-rated Health and Allostatic Load in Women Working in Two Occupational Sectors
Hasson D, Schwarz Uv, Lindfors P
JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 2009;14(4):568-77

Health-related effects of worksite interventions involving physical exercise and reduced workhours
Schwarz Uv, Lindfors P, Lundberg U
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2008;34(3):179-88

Evaluating different measures of sickness absence with respect to work characteristics
Von Thiele U, Lindfors P, Lundberg U
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2006;34(3):247-53

Self-rated recovery from work stress and allostatic load in women
Von Thiele U, Lindfors P, Lundberg U
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 2006;61(2):237-42

Stress management: a randomized study of cognitive behavioural therapy and yoga
Granath J, Ingvarsson S, Von Thiele U, Lundberg U
Cognitive behaviour therapy 2006;35(1):3-10

Work characteristics and upper extremity disorders in female dental health workers
Lindfors P, Von Thiele U, Lundberg U
JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH 2006;48(3):192-7

Visa alla publikationer

Karta