This page in English

Ulrika Hahn Lundström

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för medicinska njursjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, M99, 141 86 Stockholm