This page in English

Ulla Cronfalk-Hernlund

Administrativ chef

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23, D3 14152 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Central ledningsadministration, Alfred Nobels Allé 23, 23400 14183 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23, D3 14152 Huddinge

Om mig

Som administrativ chef har jag ett övergripande ansvar för institutionens administrativa verksamhet.

Länk till hemsidan. Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och personalenheten, forskarutbildningsadministration, forskarskolor, arkiv- och registratur samt IT.

I min roll som administrativ chef ingår jag i institutionens ledningsgrupp, chefsgrupp, samverkansgrupp samt institutionsrådet.

Jag har lång erfarenhet av arbete med organisationsförändring- och utvecklingsarbete, ledarskap och ledarskapsutveckling samt övergripande HR-frågor från min tidigare anställning som personalchef vid institutionen.

Utbildning

FEI - HR-ekonom, personalchefsutbildning

SU - personalarbete

KTH - ekonomi för chefer