This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är en metodorienterad epidemiolog, med en bakgrund i bioteknik och en doktorsavhandling i hur familjebaserade metoder kan tillämpas i studier av våldsbrottslighet. 

Som samordnare vid KEP arbetar jag på olika sätt med planering, analys och artikelskrivande i flera projekt som rör kroniska inflammatoriska sjukdomars epidemiologi. Projekten kan grovt delas in i mer mer deskriptiva projekt som rör långstidsuppföljning och läkemedelssäkerhet för reumatoid artrit patienter, och mer etiologiska studier med ett fokus på familjehistoria som prediktor och prognostisk markör för reumatoid artrit och komorbida tillstånd.

Länkar

Laddar publikationer