This page in English

Therese Kindåker

Administrativ chef

Besöksadress : L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Leveransadress : L1:00, Karolinska Univrsitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Om mig

Jag har övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för institutionens verksamhet i administrativt avseende och jag ingår i institutionens ledningsgrupp. Som administrativ chef ansvarar jag för samverkansfrågor och ingår i arbetsmiljö- och miljögruppen. Min roll är också att vara ett stöd till våra forskargruppsledare i administrativa frågor. Inom personalområdet arbetar jag också operativt med framförallt anställningsärenden.

Utbildning

Jag har en förvaltningsexamen med inriktning mot förvaltningsekonomi från Örebro universitet.