This page in English

Therese Ljungquist

Administratör

Besöksadress : Retzius Väg 8 171 65 Solna
Postadress : Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4, Forskargrupp Grillner, Retzius Väg 8 171 77 Stockholm
Leveransadress : Institutionen För Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Retzius Väg 8 171 65 Solna

Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1977, och disputerade år 2002 på en avhandling som handlade om mätmetoder avsedda för personer med nack- och/eller ryggbesvär. Jag har fortsatt arbeta kliniskt, och arbetar sedan ca 15 år som privatpraktiker på deltid. Sedan 2010 arbetar jag med Läkarenkätsprojektet på Sektionen för försäkringsmedicin. Jag har också varit involverad i Försäkringskassans nya modell för arbetsförmågebedömningar, AFU.

Forskningsbeskrivning

I läkarenkätsprojektet har Sektionen genomfört tre stora enkätstudier kring läkares arbete med sjukskrivningar, år 2004, 2008 och 2012. Syftet med projektet är att få fördjupad och detaljerad kunskap om bland annat vad läkare upplever som problematiskt i arbetet med sjukskrivningar, om deras behov av mer kompetens inom området, och om deras samarbete med olika aktörer. Den kunskap som projektet bidrar med är tänkt att användas som underlag för olika åtgärder med syftet att förbättra sjukskrivningsprocesserna. Om läkarna ges bättre förutsättningar i sitt arbete med sjukskrivningar kan det komma såväl samhället som den enskilda människan till del.

Dokument

Publikationer

Occupational health physicians have better work conditions for handling sickness certification compared with general practitioners: Results from a nationwide survey in Sweden
Ljungquist T, Alexanderson K, Kjeldgard L, Arrelov B, Nilson Gh
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2015;43(1):35-43

Sickness certification at oncology clinics: perceived problems, support, need for education and reasons for certifying unnecessarily long sickness absences
Bränström R, Arrelöv B, Gustavsson C, Kjeldgård L, Ljungquist T, Nilsson Gh, et al
European journal of cancer care 2014;23(1):89-97

Problems experienced by gynecologists/obstetricians in sickness certification consultations
Gustavsson C, Kjeldgård L, Bränström R, Lindholm C, Ljungquist T, Nilsson Gh, et al
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2013;92(9):1007-16

Reasons for and factors associated with issuing sickness certificates for longer periods than necessary: results from a nationwide survey of physicians
Bränström R, Arrelöv B, Gustavsson C, Kjeldgård L, Ljungquist T, Nilsson Gh, et al
BMC public health 2013;13():478-

Sickness certification of patients--a work environment problem among physicians?
Ljungquist T, Hinas E, Arrelöv B, Lindholm C, Wilteus Al, Nilsson Gh, et al
Occupational medicine (Oxford, England) 2013;63(1):23-9

Physicians who experience sickness certification as a work environmental problem: where do they work and what specific problems do they have? A nationwide survey in Sweden
Ljungquist T, Arrelöv B, Lindholm C, Wilteus Al, Nilsson Gh, Alexanderson K
BMJ open 2012;2(2):e000704-

Psychiatrists' work with sickness certification: frequency, experiences and severity of the certification tasks in a national survey in Sweden
Nilsson Gh, Arrelöv B, Lindholm C, Ljungquist T, Kjeldgård L, Alexanderson K
BMC health services research 2012;12():362-

Aerobic fitness in patients at work despite recurrent low back pain: A cross-sectional study with healthy age- and gender-matched controls
Rasmussen-barr E, Lundqvist L, Nilsson-wikmar L, Ljungquist T
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2008;40(5):359-65

[Effects of rehabilitation after seven years. Evaluation of two rehabilitation programs in Sweden]
Jensen I, Bergström G, Bodin L, Ljungquist T, Nygren A
Lakartidningen 2006;103(23):1829-30

A 3-year follow-up of a multidisciplinary rehabilitation programme for back and neck pain
Jensen Ib, Bergstrom G, Ljungquist T, Bodin L
PAIN 2005;115(3):273-83

Physical performance tests for people with long-term spinal pain: Aspects of construct validity
Ljungquist T, Jensen Ib, Nygren A, Harms-ringdahl K
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2003;35(2):69-75

Physical performance tests for people with spinal pain - sensitivity to change
Ljungquist T, Nygren A, Jensen I, Harms-ringdahl K
DISABILITY AND REHABILITATION 2003;25(15):856-66

A randomized controlled component analysis of a behavioral medicine rehabilitation program for chronic spinal pain: are the effects dependent on gender?
Jensen Ib, Bergstrom G, Ljungquist T, Bodin L, Nygren Al
PAIN 2001;91(1-2):65-78

Assessing the needs of patients in pain: A matter of opinion?
Jensen Ib, Bodin L, Ljungqvist T, Bergstrom Kg, Nygren A
SPINE 2000;25(21):2816-23

A physiotherapy test package for assessing back and neck dysfunction--discriminative ability for patients versus healthy control subjects
Ljungquist T, Fransson B, Harms-ringdahl K, Björnham A, Nygren A
Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy 1999;4(2):123-40

Intra- and inter-rater reliability of an 11-test package for assessing dysfunction due to back or neck pain
Ljungquist T, Harms-ringdahl K, Nygren A, Jensen I
Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy 1999;4(3):214-32

Visa alla publikationer

Karta