This page in English
Laddar profil information

Om mig

Therese är arbetsterapeut och har en doktorsexamen från Karolinska Institutet i Medicinsk vetenskap. Hon disputerade 2012 med avhandlingen: Rehabilitation and everyday life in people with stress-related ill health. Idag arbetar Therese som postdoc på Enheten för interventions- och implementeringsforskning, IMM, samt som vik. adjunkt på Sektionen för arbetsterapi, NVS.

Forskningsbeskrivning

Therese forskning har främst fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering. Inom ramen för hennes postdocprojekt har en utvärdering av multimodal rehabilitering som syftar till att främja arbetsåtergång för personer med smärta utvärderats. Hon deltar även i ett projekt som syftar till att utveckla och utvädera ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram för personer med stroke.

Vidare intresserar hon sig för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen och deltar för närvarande i ett forskningsprojekt som undersöker vilka incitament arbetsgivaren har för att göra hälsofrämjande satsningar.

Laddar publikationer

Karta