This page in English

Theo Bodin

Postdoc

Organisatorisk tillhörighet

Arbetsmedicin

Institution

Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Besöksadress : Solnavägen 4, Plan 10 113 65 Stockholm
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Arbetsmedicin, Solnavägen 4, Plan 10 113 65 Stockholm
Leveransadress : Solnavägen 4, Plan 10 113 65 Stockholm

Om mig

Post Doc i Arbets- och Miljömedicin

Utbildning

Medicine Doktor 2014, Lunds Universitet

Legitmerad Läkare 2014, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Läkarexamen 2010, Linköpings Universitet

Forskningsbeskrivning

Projektledare för otrygga anställningar och dess effekter på hälsan - Metodutveckling och konsekvenser för arbetskraftsundersökningar och registerbaserad forskning - PREMIS. Finansierat av FORTE 2016-2018

Projektkoordinator av WE Program, en interventionsstudie bland sockerrörsarbetare i El Salvador som studerar förebyggande av värmestress och kronisk njursjukdom. Finansierat av det nederländska nationella Postkodlotteriet.

Projektkoordinator för Hållbart Arbetsliv 2020, en påverkansplattform för arbetslivsfrågor i Horizon 2020. Finansieras av Vinnova. www.sustainablework2020.se

Pedagogiska meriter

Jag undervisar och handleder studenter på Läkarprogrammet och är mentor åt en forskarstudent och fyra läkarstudenter

Akademiska priser och utmärkelser

Akademiska Föreningen i Linköpings Pris, 2010

Region Skånes Miljöstipendium, 2013

Publikationer

Intervention to reduce heat stress and improve efficiency among sugarcane workers in El Salvador: Phase 1
Bodin T, García-trabanino R, Weiss I, Jarquín E, Glaser J, Jakobsson K, et al
Occupational and environmental medicine 2016;73(6):409-16

Precarious employment is a risk factor for poor mental health in young individuals in Sweden: a cohort study with multiple follow-ups
Canivet C, Bodin T, Emmelin M, Toivanen S, Moghaddassi M, Östergren Po
BMC public health 2016;16():687-

Road traffic noise, air pollution and myocardial infarction: a prospective cohort study
Bodin T, Björk J, Mattisson K, Bottai M, Rittner R, Gustavsson P, et al
International archives of occupational and environmental health 2016;89(5):793-802

Annoyance, Sleep and Concentration Problems due to Combined Traffic Noise and the Benefit of Quiet Side
Bodin T, Bjork J, Ardo J, Albin M
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 2015;12(2):1612-28

Survey context and question wording affects self reported annoyance due to road traffic noise: a comparison between two cross-sectional studies
Bodin T, Bjork J, Ohrstrom E, Ardo J, Albin M
ENVIRONMENTAL HEALTH 2012;:14-

Road traffic noise and hypertension: results from a cross-sectional public health survey in southern Sweden
Bodin T, Albin M, Ardo J, Stroh E, Ostergren Po, Bjork J
ENVIRONMENTAL HEALTH 2009;:38-

Karta