This page in English
Laddar profil information

Om mig

ST-läkare och postdoc i Arbets- och Miljömedicin

Utbildning

Medicine Doktor 2014, Lunds Universitet

Legitmerad Läkare 2014, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Läkarexamen 2010, Linköpings Universitet

Forskningsbeskrivning

Projektledare för otrygga anställningar och dess effekter på hälsan - Metodutveckling och konsekvenser för arbetskraftsundersökningar och registerbaserad forskning - PREMIS.  Projektet finansieras av Forte och är ett samarbete med forskare från Lunds universitet, Universitat Pampeu Fabra i Barcelona och Institutionen för Folkhälsovetenskap vid KI. Läs mer om PREMIS genom att följa den här länken.

Projektledare för COARSE, ett projekt där syftet är att undersöka omfattningen av underrapportering av arbetsskador i svenska register och de faktorer som kan kopplas till dessa skillnader. Det andra målet är att göra bättre bedömningar av de viktigaste riskfaktorerna för arbetsolyckor i Sverige. De förväntade resultaten kan få konsekvenser för inspektionsverksamheten vid Arbetsmiljöverket och utformningen av förebyggande åtgärder. Projektet finansieras av Forte och involverar forskare från University Massachusetts, Occupational Health Surveillance Program of Massachusetts och  Institutionen för Folkhälsovetenskap vid KI.

Projektkoordinator av WE Program, en interventionsstudie bland sockerrörsarbetare i El Salvador som studerar förebyggande av värmestress och kronisk njursjukdom. Finansierat av det nederländska nationella Postkodlotteriet.

Projektkoordinator för Hållbart Arbetsliv 2020, en påverkansplattform för arbetslivsfrågor i Horizon 2020. Finansieras av Vinnova. Besök projektets hemsida här: www.sustainablework2020.se

Utöver detta deltar jag också i flera andra 

Pedagogiska meriter

För tillfället handleder jag en doktorand och flera magisterstudenter. Dessutom undervisar och handleder jag studenter på Läkarprogrammet och är mentor åt en doktorand och fyra läkarstudenter.

Akademiska priser och utmärkelser

Akademiska Föreningen i Linköpings Pris, 2010

Region Skånes Miljöstipendium, 2013

Publikationer

Intervention to reduce heat stress and improve efficiency among sugarcane workers in El Salvador: Phase 1
Bodin T, García-trabanino R, Weiss I, Jarquín E, Glaser J, Jakobsson K, et al
Occupational and environmental medicine 2016;73(6):409-16

Precarious employment is a risk factor for poor mental health in young individuals in Sweden: a cohort study with multiple follow-ups
Canivet C, Bodin T, Emmelin M, Toivanen S, Moghaddassi M, Östergren Po
BMC public health 2016;16():687-

Road traffic noise, air pollution and myocardial infarction: a prospective cohort study
Bodin T, Björk J, Mattisson K, Bottai M, Rittner R, Gustavsson P, et al
International archives of occupational and environmental health 2016;89(5):793-802

Annoyance, Sleep and Concentration Problems due to Combined Traffic Noise and the Benefit of Quiet Side
Bodin T, Bjork J, Ardo J, Albin M
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 2015;12(2):1612-28

Survey context and question wording affects self reported annoyance due to road traffic noise: a comparison between two cross-sectional studies
Bodin T, Bjork J, Ohrstrom E, Ardo J, Albin M
ENVIRONMENTAL HEALTH 2012;:14-

Road traffic noise and hypertension: results from a cross-sectional public health survey in southern Sweden
Bodin T, Albin M, Ardo J, Stroh E, Ostergren Po, Bjork J
ENVIRONMENTAL HEALTH 2009;:38-

Karta