This page in English
Laddar profil information

Om mig

Post Doc i Arbets- och Miljömedicin

Utbildning

Medicine Doktor 2014, Lunds Universitet

Legitmerad Läkare 2014, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Läkarexamen 2010, Linköpings Universitet

Forskningsbeskrivning

Projektledare för otrygga anställningar och dess effekter på hälsan - Metodutveckling och konsekvenser för arbetskraftsundersökningar och registerbaserad forskning - PREMIS. Finansierat av FORTE 2016-2018

Projektkoordinator av WE Program, en interventionsstudie bland sockerrörsarbetare i El Salvador som studerar förebyggande av värmestress och kronisk njursjukdom. Finansierat av det nederländska nationella Postkodlotteriet.

Projektkoordinator för Hållbart Arbetsliv 2020, en påverkansplattform för arbetslivsfrågor i Horizon 2020. Finansieras av Vinnova. www.sustainablework2020.se

Pedagogiska meriter

Jag undervisar och handleder studenter på Läkarprogrammet och är mentor åt en forskarstudent och fyra läkarstudenter

Akademiska priser och utmärkelser

Akademiska Föreningen i Linköpings Pris, 2010

Region Skånes Miljöstipendium, 2013

Laddar publikationer

Karta