This page in English

Susanne Pettersson

Anknuten

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23, B3 141 83 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för fysioterapi, Alfred Nobels Allé 23, 23 100 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23, B3 141 83 Huddinge

Om mig

Jag examinerades som sjuksköterska 1988 och har sedan början av 90-talet arbetat inom reumatologi. År 2004 blev jag involverad i ett kliniskt forskningsprojekt vid Karolinska Universitetssjukhuset där vi följer patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE). Idag består denna kohort  av mer än 500 patienter. År 2012 försvarade jag min avhandling, “Fatigue, perceived, described and assessed in systemic lupus erythematosus” vid. http://hdl.handle.net/10616/41121

År 2013 började jag som Postdoc vid Uppsala universitet, där jag under 15 månader arbetade i professor Åsenlöfs forskargrupp (Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik). http://www.neuro.uu.se/research/physiotherapy/behavioural-medicine-and-physiotherapy+/?languageId=1

November 2014 fick jag en position som Universitetssjuksköterska . Denna position är ett treårigt samarbetsprojekt mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset med syfte att underlätta kombinationen av klinik, undervisning och forskning. I mitt kliniska arbete träffar jag patienter vid reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Min tillhörighet till KI är professor Christina Opavas forskargrupp. http://ki.se/nvs/fysisk-aktivitet-och-halsa-vid-reumatisk-sjukdom

Jag är också involverad i några e-Hälso projekt anknutna till 4D artrit. Några av projekten är "patientens egen provhantering" (PEP) och webtjänsten ontilederna.nu vilka båda syftar båda till att öka patientens delaktig i sin vård och hälsa. http://4dartriter.se/. De båda projekten fick hösten 2015 en utmärkelse i MedTech Award för bästa bidrag i kategorin "Patientmakt".

Utbildning

Leg. sjuksköterska (1988)

Vidareutbildning i Internationell hälso- och sjukvård (1994)

Filosofie kandidat i vårdpedagogik (1997)

Vidareutbildning i Reumatologisk vård (2004)

Medicine magister i Vårdvetenskap (2006)

Medicine doktor, Karolinska Institutet (2012)

 

Forskningsbeskrivning

Mina aktuella forskningsområden är:
Livsstilsförändring vid reumatiska sjukdom
Levnadsvanor och fatigue (trötthet) hos patienter med systemisk lupus erythematosus
 

Publikationer

Mobile internet service for self-management of physical activity in people with rheumatoid arthritis: evaluation of a test version
Revenäs Å, Opava Ch, Ahlén H, Brusewitz M, Pettersson S, Åsenlöf P
RMD open 2016;2(1):e000214-

Physical therapists' assessments, analyses and use of behavior change techniques in initial consultations on musculoskeletal pain: direct observations in primary health care
Emilson C, Åsenlöf P, Pettersson S, Bergman S, Sandborgh M, Martin C, et al
BMC musculoskeletal disorders 2016;17():316-

Cigarette smoking, antiphospholipid antibodies and vascular events in Systemic Lupus Erythematosus
Gustafsson Jt, Gunnarsson I, Källberg H, Pettersson S, Zickert A, Vikerfors A, et al
Annals of the rheumatic diseases 2015;74(8):1537-43

Determination of the minimal clinically important difference for seven measures of fatigue in Swedish patients with systemic lupus erythematosus
Pettersson S, Lundberg Ie, Liang Mh, Pouchot J, Henriksson Ew
Scandinavian journal of rheumatology 2015;44(3):206-10

Lifestyle habits and fatigue among people with systemic lupus erythematosus and matched population controls
Pettersson S, Boström C, Eriksson K, Svenungsson E, Gunnarsson I, Henriksson Ew
Lupus 2015;24(9):955-65

Health-related quality of life, fatigue and mood in patients with SLE and high levels of pain compared to controls and patients with low levels of pain
Waldheim E, Elkan Ac, Pettersson S, Van Vollenhoven R, Bergman S, Frostegård J, et al
Lupus 2013;22(11):1118-27

Ischemic arterial events and atherosclerosis in patients with systemic sclerosis: a population-based case-control study
Nordin A, Jensen-urstad K, Bjornadal L, Pettersson S, Larsson A, Svenungsson E
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2013;15(4):R87-

An exploration of patient-reported symptoms in systemic lupus erythematosus and the relationship to health-related quality of life
Pettersson S, Lövgren M, Eriksson Le, Moberg C, Svenungsson E, Gunnarsson I, et al
Scandinavian journal of rheumatology 2012;41(5):383-90

Physical activity in patients with systemic lupus erythematosus and matched controls
Eriksson K, Svenungsson E, Karreskog H, Gunnarsson I, Gustafsson J, Möller S, et al
Scandinavian journal of rheumatology 2012;41(4):290-7

Women's experience of SLE-related fatigue: a focus group interview study
Pettersson S, Moller S, Svenungsson E, Gunnarsson I, Henriksson Ew
RHEUMATOLOGY 2010;49(10):1935-42

Predictors of the first cardiovascular event in patients with systemic lupus erythematosus - a prospective cohort study
Gustafsson J, Gunnarsson I, Borjesson O, Pettersson S, Moller S, Fei Gz, et al
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2009;11(6):R186-

Visa alla publikationer