This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag examinerades som sjuksköterska 1988 och har sedan början av 90-talet arbetat inom reumatologi. År 2004 blev jag involverad i ett kliniskt forskningsprojekt vid Karolinska Universitetssjukhuset där vi följer patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE). Idag består denna kohort  av mer än 500 patienter. År 2012 försvarade jag min avhandling, “Fatigue, perceived, described and assessed in systemic lupus erythematosus” vid. http://hdl.handle.net/10616/41121

År 2013 började jag som Postdoc vid Uppsala universitet, där jag under 15 månader arbetade i professor Åsenlöfs forskargrupp (Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik). http://www.neuro.uu.se/research/physiotherapy/behavioural-medicine-and-physiotherapy+/?languageId=1

November 2014 fick jag en position som Universitetssjuksköterska . Denna position är ett treårigt samarbetsprojekt mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset med syfte att underlätta kombinationen av klinik, undervisning och forskning. I mitt kliniska arbete träffar jag patienter vid reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Min tillhörighet till KI är professor Christina Opavas forskargrupp. http://ki.se/nvs/fysisk-aktivitet-och-halsa-vid-reumatisk-sjukdom

Jag är också involverad i några e-Hälso projekt anknutna till 4D artrit. Några av projekten är "patientens egen provhantering" (PEP) och webtjänsten ontilederna.nu vilka båda syftar båda till att öka patientens delaktig i sin vård och hälsa. http://4dartriter.se/. De båda projekten fick hösten 2015 en utmärkelse i MedTech Award för bästa bidrag i kategorin "Patientmakt".

Utbildning

Leg. sjuksköterska (1988)

Vidareutbildning i Internationell hälso- och sjukvård (1994)

Filosofie kandidat i vårdpedagogik (1997)

Vidareutbildning i Reumatologisk vård (2004)

Medicine magister i Vårdvetenskap (2006)

Medicine doktor, Karolinska Institutet (2012)

 

Forskningsbeskrivning

Mina aktuella forskningsområden är:
Livsstilsförändring vid reumatiska sjukdom
Levnadsvanor och fatigue (trötthet) hos patienter med systemisk lupus erythematosus
 

Laddar publikationer