This page in English

Sofia Strömbergsson

Postdoc

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, B 69 141 86 Stockholm
Leveransadress : Karolinska Institutet; Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för Logopedi; Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge B69, 141 86 STOCKHOLM

Om mig

Anställd som postdoktor i logopedi vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, KI, sedan oktober 2014. Disputerade i april 2014 vid KTH, med en avhandling vars tema var avvikande tal hos barn, och hur detta uppfattas av vuxna lyssnare och av barnen själva. Har utöver logopedexamen (Lund, 2007) även en magisterexamen i språkteknologi (Uppsala, 2000).

Utbildning

Ansvarig för utvecklingsprojekt kring förändring av logopedutbildningingen under 2014-2016. Handleder examensarbeten på logopedprogrammet (30 hp, avancerad nivå). Undervisar även vid Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala.

Forskningsbeskrivning

Huvudspåret i forskningen är perception av avvikande tal – hur talet uppfattas av talaren  själv, såväl som av andra lyssnare. Forskningen involverar perceptuella mått som – i kontrast till traditionella kategoriska mått – uppvisar känslighet för finfonetisk variation i lyssnares perception av avvikande tal.

Ett annat forskningsfokus är lyssnarbedömningar utförda i realtid, där lyssnares reaktioner registreras kontinuerligt under uppspelning av sammanhängande tal. Denna metod har använts för att registrera lyssnares reaktioner på avvikande tal hos barn, men även på tal hos vuxna med förvärvade neurologiska skador. Genom att relatera lyssnares reaktioner till händelser i talsignalen har denna metod potential att besvara frågor som ”vilka talavvikelser gör tal svårförståeligt?” eller ”vilka talavvikelser är mest framträdande för otränade lyssnare?”.

Publikationer

Acoustic and perceptual evaluation of category goodness of /t/ and /k/ in typical and misarticulated children's speech
Strömbergsson S, Salvi G, House D
The Journal of the Acoustical Society of America 2015;137(6):3422-35

Children's perception of their synthetically corrected speech production
Strombergsson S, Wengelin A, House D
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 2014;28(6):373-95

Children's recognition of their own recorded voice: influence of age and phonological impairment
Strombergsson S
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 2013;27(1):33-45

Karta