This page in English

Sara Fagerstedt Nilsson

Anknuten

Besöksadress : Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm
Postadress : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm
Leveransadress : Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand vid institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset sedan januari 2013. Jag har även gått SÖS kliniska forskarskola.

Utbildning

2010 - Mastersexamen i cellbiologi vid Åbo Akademi, Finland. Pro Gradu avhandling med rubriken ”Betydelsen av proteinkinas C-isoenzymer och Nedd4-2 för ceramidinducerad ubikvitinering och internalisering av HERG-kaliumkanaler”.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är en del av ALADDIN-studien som undersöker allergiutveckling hos barn och strävar till att identifiera faktorer som leder till en minskad risk för allergi. I mitt projekt studerar jag både organiska och oorganiska miljöföroreningars påverkan på barnens hälso- och allergiutveckling.

Min huvudhandledare är MD, PhD. Johan Alm, barnläkare och allergolog på Södersjukhuset och forskare vid KI SÖS. Därtill har jag två bihandledare PhD Axel Mie på KI SÖS och Prof. Marie Vahter på institutet för miljömedicin.