This page in English

Richard Shore

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, K 53 141 86 Stockholm
Laddar publikationer