This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är en barnsjuksköterska och har arbetat med barnonkologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset sedan år 2000.

I min forskargrupp " Vårdforskning inom barncancer" bedriver vi forskning i de två mycket närbesläktade områden; interkulturell omvårdnad och klinisk etik i barncancervården. Jag är också kursansvarig för och lärare vid den nationella utbildningen i "barnonkologi för sjuksköterskor" i samarbete med uppdragsutbildningen vid Karolinska Institutet och Barncancerfonden.

Intresseområde/kompetens: barnonkologisk omvårdnad, klinisk etik, interkulturell vård, grounded theory.

Utbildning

  • Medicine doktorsexamen inom pediatrisk vetenskap, KI, 2008.
  • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, KI.
  • Universitets diplom i barnonkologisk vård, Göteborgs Universitet, 2007, 45hp.
  • Sjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- & sjukvård, Vårdhögskolan i Stockholm, 1994.

Forskningsbeskrivning

I min forskargrupp genomför vi vårdforskning inom två mycket närbesläktade områden: 1) interkulturell vård och 2) klinisk etik.

Interkulturell vård inkluderar studier om hälso- och sjukvårdspersonalens, föräldrars och tolkars erfarenheter inom barncancervården. Vi studerar även kommunikation över språkbarriärer i barncancervården. Klinisk etik inkluderar forskning om etik fall reflektioner i vårdteamet samt studier om det etiska klimatet och moralisk stress i barncancervården.

Pågående forskningsprojekt:

  • Kommunikation över språk barriärer - En nationell studie i barncancervården
  • Moralisk stress och dess relation till det etiska klimatet inom barncancervården
Laddar publikationer

Karta