This page in English

Per Lytsy

Forskare

Postadress : Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8, Försäkringsmedicin Alexanderson, Berzelius Väg 3, Plan 6 171 77 Stockholm
Leveransadress : Berzelius Väg 3, Plan 6 171 77 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som forskare på 20 procent på avdelningen för försäkringsmedicin på KI och resterande tid arbetar jag på SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Jag har tidigare varit anställd på Uppsala universtet och har kvar en del engagemang där i form av handledning av doktorander.

Utbildning

Jag är läkare, specialist i socialmedicin och docent.

Forskningsbeskrivning

Här på KI arbetar jag med två olika dataset för att undersöka könsaspekter vid handläggning, sjukskrivning och behandling vid psykisk ohälsa.

Dokument