This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent i logopedi. Huvudområdet är neurologiska språkstörningar och dysfagi (sväljsvårigheter); demens och primär progressiva afasi är ett särskilt intresse.

Utbildning

Undervisningsområde

Ansvarar för följande kurser på Logopedprogrammet:

  • Allmän och speciell medicin 5: neurologi och geriatrik (3,0 hp)
  • Medicin 1: anatomi och fysiologi (4,5 hp)
  • Kommunikation och språklig struktur (7,5 hp)
  • Talkommunikation (18 hp)
  • Observation och dokumentation (3 hp)
  • Språkstörningar hos vuxna (4,5 hp)
  • Vetenskapliga seminarier och etik (4,5 hp)

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Forskningen rör dels hur kognitiv störning påverkar förmågan att hitta ord och att skriva, dels hur olika former av progressiva (gradvist förvärrade) språkstörningar kan knytas till atrofi (förtvining) av vissa områden i hjärnan som studeras med magnetresonanstomografi. Aktuella projekt handlar bl.a. om hur aspekter av språkfunktionen kan användas för att diagnostisera lindriga grader av kognitiv störning och självskattningsinstrument för dysfagi.

Pedagogiska meriter

Programdirektor för Logopedprogrammet vid Karolinska Institutet.

Laddar publikationer

Karta