This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i pediatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för pediatrik, där jag leder ett forskningsteam inom livsstilsinterventioner för fetma hos barn. Framför allt är jag intresserad av fetma i förskoleåldern. 

Barnfetma har stått i fokus för min doktorsavhandling (2009, Lunds Universitet) samt postdoktoral forskning (2009-2014, Yale University, University of Oregon, University of Oxford). Sedan 2010 är jag knuten till Karolinska Institutet. 2011 startade jag Mer och Mindre (MoM), en randomiserad kontrollerad studie som undersöker olika behandlingsalternativ för förskolebarn med fetma i Stockholms län. MoM finansieras av externa anslag från Vinnova, Jerringfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och Vetenskapsrådet, mm.

Jag har handlett till disputation en doktorand (Anna Ek, september 2016) som disputerade på MoM-studien och sedan augusti 2016 handleder jag Maria Somaraki som ska följa MoM familjer i fyra år. Jag undervisar och handleder postdoktorala studenter, doktorander och studenter på fil.kand och masternivå både vid KI och Uppsala Universitet. Bland forskningspolitiska uppdrag har jag medverkat i rollen som vetenskaplig sekreterare för Svensk förening för obesitasforskning, SFO (2013-2015), styrelsemedlem i arbetsgruppen för barnfetma inom the European Association for Study of Obesity (2007- juni 2016) samt, är sedan 2013, kassör för the European Childhood Obesity Group (ECOG). I oktober 2015 arrangerade jag den 25 europeiska barnfetmakongressen som ägde rum i Stockholm. 

 

Utbildning

UTBILDNINGAR OCH EXAMINA

2000. Fil. kand. dietetik, Göteborgs Universitet

2004. Fil. mag. psykologi, Lunds Universitet

2009. Familjeterapi, steg 1. Socialhögskolan i Lund.

DOKTORSEXAMEN

2009. Dr. medicinsk vetenskap, ämne: pediatrik.  Lunds Universitet

Titel: “Childhood and adolescent obesity: Multidisciplinary approaches in a clinical setting”. Huvudhandledare: Tomas Sveger. Bihandledare: Carl-Erik Flodmark, Erwin Apitzsch

POSTDOKTORVISTELSER

2009-2010 Yale University, Medicinska fakulteten, USA.

Handledare: Mary Savoye & Sonia Caprio.

2010-2011 University of Oregon, Inst. för psykologi, USA.

Handledare: Philip A. Fisher

2011-2013 Karolinska Institutet (delad med Oxford 2012-13), CLINTEC. Handledare: Claude Marcus

2012-2014 University of Oxford (halvtid), Institutionen för antropologi, Storbritannien. Handledare: Stanley Ulijaszek. 

Forskningsbeskrivning

Mer och Minde-studien (MoM) startades 2011 med det övergripande målet att systematiskt utvärdera olika behandlingsinsatser för barnfetma tidigt i livet, med fokus på föräldrastöd. Vi jämför den standardbehandling som idag erbjuds vid BUMM i Stockholms län med ett strukturerat föräldrastödsprogram vars syfte är att förbättra föräldrars tekniker i sin kommunikation med barnet t.ex. via uppmuntran och gränssättning. I studien deltar 177 familjer som har barn i 4-6 års ålder med fetma (BMI >19,2 som motsvarar fetma för fyraåringar enligt internationella rekommendationer). Familjerna har remitterats från BVC, BUMM och skolhälsovården i hela Stockholms län till studiens samordnare och randomiseras till en av två behandlingar. Den ena behandlingsformen består av ett föräldrastödsprogram, den andra utgörs av den behandling som erbjuds inom sjukvården (BUMM) idag och som bygger på livsstilsråd. Vi kommer att utvärdera resultatet av båda behandlingar vid tre tillfällen: 3, 6, 12 samt 48 månader efter behandlingsstart. Aktuell information om studien finns på www.ki.se/merochmindre. 

Ett annat forskningsintresse är förståelse av samspelet mellan föräldrar och barn i måltidssituationer och "responsive feeding"; viktig för att kunna utveckla tidiga interventioner. Det har saknats validerade instrument i Sverige, därför har flera av mina projekt haft som mål att översätta och kvalitetsäkra enkäter för detta ändamål: Child Feeding Questionnaire (Nowicka et al, Appetite 2014), Overt and Covert Control (Nowicka et al, Eating Behaviors 2014), Lifestyle Behaviour Checklist (Ek et al, IJBNPA 2015), Sense of Coherence-13 (Eli et al, Appetite 2016) och Child Eating Behaviour Questionnaire (Svensson et al, IJBNPA 2011 samt Ek et al, PLOS One 2016).  

Akademiska priser och utmärkelser

Från 2016, Medlem i Livsmedelverkets expertgrupp inom nutrition och folkhälsa

Från 2014, Kassör och styrelsemedlem, European Childhood Obesity Group (ECOG)

2013-2015, Vetenskaplig sekreterare, Svensk förening för obesitasforskning (SFO)

2007-2016, Medlem i arbetsgruppen för barnfetma, European Association for the

Study on Obesity (EASO)

2003, Andra plats, bäst uppsats inom idrottsvetenskap i Sverige            

2003, Första plats, bäst magisteruppsats inom idrottsvetenskap vid Lunds Universitet             

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Presentationer

Inbjuden föredragshållare eller moderator

2016            26th European Childhood Obesity Congress, Thessaloniki, Grekland

2016            23rd European Congress on Obesity & 1st European Obesity    Summit, Göteborg

2015              22nd European Congress on Obesity, Prag, Tjeckien

2014              21th European Congress on Obesity, Sofia, Bulgarien

2014              Helsesøsterkongress, Stavanger, Norge

2014              Association of the Study of Obesity on Ireland (ASOI) meeting, Belfast

2013              Excellence in Pediatrics Congress, Doha, Qatar

2013              International congress on obesity, Kuwait City, Kuwait

2013             20th European Congress on Obesity, Liverpool, England

2012             19th European Congress on Obesity, Lyon, Frankrike

2011             18th European Congress on Obesity, Istanbul, Turkiet

2010             4th Scandinavian Pediatric Obesity Conference, Stockholm

2009             19th Meeting of European Childhood Obesity Group, Dublin, Irland

2009             Finnish Nutrition Days, Helsinki, Finland

2009             17th European Congress on Obesity, Amsterdam, Holland

2008             16th European Congress on Obesity, Geneva, Schweiz

2008             18th Meeting of European Childhood Obesity Group, Porto, Portugal

2008             3rd Scandinavian Pediatric Obesity Conference, Stockholm

2007             15th European Congress on Obesity Budapest, Ungern

2007             Öresund Food Network, Copenhagen, Danmark

2006             2nd Scandinavian Pediatric Obesity Conference, Malmö, Sverige

2006             Nordic Obesity Meeting, Reykjavik, Island

2005             15th Meeting of European Childhood Obesity Group, Vienna, Österrike

2004             1st Scandinavian Pediatric Obesity Conference, Malmö, Sverige

2000             VII Conference Type 1 Diabetes Mellitus, Ustron, Polen