This page in English

Pauliina Damdimopoulou

Forskare

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för obstetrik och gynekologi, Swetox; Forskargatan 20, 15136 SÖDERTÄLJE

Om mig

Jag arbetar som seniorforskare mellan Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox) och Enheten för obstetrik och gynekologi inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC). Min forskargrupp fokuserar på miljökemikaliers påverkan på kvinnlig reproduktiv hälsa. Du kan läsa mera om mig och min forskning på den engelska sidan (klicka på "This page in english" på toppen av sidan).

Forskningsbeskrivning

Hur påverkas kvinnans ägg av miljögifter?

Jag är intresserad av hur miljöstörande kemikalier påverkar kvinnors reproduktiva hälsa, med speciellt fokus på äggcellerna. I synnerhet skulle jag vilja utröna hur äggblåsorna, där äggcellerna befinner sig, påverkas av hormonstörande kemikalier i miljön.

Minskad spermieproduktion hos män har uppmärksammats mycket, vilket har påskyndat debatten om de skadliga effekterna av miljöstörande kemikalier på reproduktionsförmågan hos människan. På kvinnor har endast få undersökningar skett. Av naturliga skäl, för medan mannens sädesvätska är lätt att samla in och analysera sitter kvinnans äggceller i äggstockarna, svåråtkomliga för mätningar av kvantitet eller kvalitet. Men det är viktigt att notera att genomgångar har visat att också kvinnors reproduktiva förmåga kan störas av miljöstörande kemikalier. Det yttrar sig i bl.a. tidigt klimakterium, infertilitet och påverkad fosterutveckling.

Mitt mål är att studera hur hormonstörande kemikalier påverkar äggblåsornas mognad och överlevnad samt äggcellernas utvecklingsmöjligheter. Jag kommer att närma mig de frågorna genom att använda cellodlingsmodeller, odlade mänskliga äggblåsor och genom att studera kliniskt patientmaterial.

Om du finner dessa ämnen intressanta, kontakta mig gärna för möjligheterna att göra ett examensarbete, doktorand- eller postdoktorprojekt!

Publikationer

PLAG1 deficiency impairs spermatogenesis and sperm motility in mice
Juma Ar, Grommen Svh, O'bryan Mk, O'connor Ae, Merriner Dj, Hall Ne, et al
Scientific reports 2017;7(1):5317-

Adult Human and Mouse Ovaries Lack DDX4-Expressing Functional Oogonial Stem Cells EDITORIAL COMMENT
Zhang H, Panula S, Petropoulos S, Edsgard D, Busayavalasa K, Liu L, et al
OBSTETRICAL & GYNECOLOGICAL SURVEY 2016;71(1):29-30

Emerging role of PLAG1 as a regulator of growth and reproduction
Juma Ar, Damdimopoulou Pe, Grommen Sv, Van De Ven Wj, De Groef B
The Journal of endocrinology 2016;228(2):R45-56

From pure compounds to complex exposure: Effects of dietary cadmium and lignans on estrogen, epidermal growth factor receptor, and mitogen activated protein kinase signaling in vivo
Ali I, Hurmerinta T, Nurmi T, Berglund M, Rüegg J, Poutanen M, et al
Toxicology letters 2016;253():27-35

Human embryonic stem cells
Damdimopoulou P, Rodin S, Stenfelt S, Antonsson L, Tryggvason K, Hovatta O
Best practice & research. Clinical obstetrics & gynaecology 2016;31():2-12

The Hydroxysteroid (17β) Dehydrogenase Family Gene HSD17B12 Is Involved in the Prostaglandin Synthesis Pathway, the Ovarian Function, and Regulation of Fertility
Kemiläinen H, Adam M, Mäki-jouppila J, Damdimopoulou P, Damdimopoulos Ae, Kere J, et al
Endocrinology 2016;157(10):3719-3730

Adult human and mouse ovaries lack DDX4-expressing functional oogonial stem cells
Zhang H, Panula S, Petropoulos S, Edsgärd D, Busayavalasa K, Liu L, et al
Nature medicine 2015;21(10):1116-8

Cadmium at nanomolar concentrations activates Raf-MEK-ERK1/2 MAPKs signaling via EGFR in human cancer cell lines
Ali I, Damdimopoulou P, Stenius U, Halldin K
Chemico-biological interactions 2015;231():44-52

Clonal culturing of human embryonic stem cells on laminin-521/E-cadherin matrix in defined and xeno-free environment
Rodin S, Antonsson L, Niaudet C, Simonson Oe, Salmela E, Hansson Em, et al
Nature communications 2014;5():3195-

Rapid Fluorescent Detection of (Anti)androgens with spiggin-gfp Medaka
Sebillot A, Damdimopoulou P, Ogino Y, Spirhanzlova P, Miyagawa S, Du Pasquier D, et al
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 2014;48(18):10919-28

Spider silk for xeno-free long-term self-renewal and differentiation of human pluripotent stem cells
Wu S, Johansson J, Damdimopoulou P, Shahsavani M, Falk A, Hovatta O, et al
Biomaterials 2014;35(30):8496-502

Seminal vesicles and urinary bladder as sites of aromatization of androgens in men, evidenced by a CYP19A1-driven luciferase reporter mouse and human tissue specimens
Strauss L, Rantakari P, Sjögren K, Salminen A, Lauren E, Kallio J, et al
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology 2013;27(4):1342-50

Cadmium-induced effects on cellular signaling pathways in the liver of transgenic estrogen reporter mice
Ali I, Damdimopoulou P, Stenius U, Adamsson A, Mäkelä Si, Åkesson A, et al
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology 2012;127(1):66-75

A Single Dose of Enterolactone Activates Estrogen Signaling and Regulates Expression of Circadian Clock Genes in Mice
Damdimopoulou P, Nurmi T, Salminen A, Damdimopoulos Ae, Kotka M, Van Der Saag P, et al
JOURNAL OF NUTRITION 2011;141(9):1583-9

Biosensors Paving the Way to Understanding the Interaction between Cadmium and the Estrogen Receptor Alpha
Fechner P, Damdimopoulou P, Gauglitz G
PLOS ONE 2011;6(8):e23048-

Estrogen-like effects of diet-derived cadmium differ from those of orally administered CdCl2 in the ERE-luc estrogen reporter mouse model
Ramachandran B, Makela S, Cravedi Jp, Berglund M, Hakansson H, Damdimopoulou P, et al
TOXICOLOGY LETTERS 2011;202(2):75-84

Reporter Zebrafish: Endocrine Disruption Meets Estrogen Signaling
Damdimopoulou P, Treuter E
ENDOCRINOLOGY 2011;152(7):2542-5

Estrogen-Like Effects of Cadmium in Vivo Do Not Appear to be Mediated via the Classical Estrogen Receptor Transcriptional Pathway
Ali I, Penttinen-damdimopoulou Pe, Makela Si, Berglund M, Stenius U, Akesson A, et al
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2010;118(10):1389-94

Novel Hydroxysteroid (17 beta) Dehydrogenase 1 Inhibitors Reverse Estrogen-Induced Endometrial Hyperplasia in Transgenic Mice
Saloniemi T, Jarvensivu P, Koskimies P, Jokela H, Lamminen T, Ghaem-maghami S, et al
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2010;176(3):1443-51

Dietary sources of lignans and isoflavones modulate responses to estradiol in estrogen reporter mice
Penttinen-damdimopoulou Pe, Power Ka, Hurmerinta Tt, Nurmi T, Van Der Saag Pt, Makela Si
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 2009;53(8):996-1006

Receptors mediating toxicity and their involvement in endocrine disruption
Rüegg J, Penttinen-damdimopoulou P, Mäkelä S, Pongratz I, Gustafsson Ja
EXS 2009;99():289-323

The human thioredoxin reductase-1 splice variant TXNRD1_v3 is an atypical inducer of cytoplasmic filaments and cell membrane filopodia
Damdimopoulou Pe, Miranda-vizuete A, Arner Esj, Gustafsson Ja, Damdimopoulos Ae
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 2009;1793(10):1588-96

Diet-derived polyphenol metabolite enterolactone is a tissue-specific estrogen receptor activator
Penttinen P, Jaehrling J, Damdimopoulos Ae, Inzunza J, Lemmen Jg, Van Der Saag P, et al
ENDOCRINOLOGY 2007;148(10):4875-86

Maternal flaxseed diet during pregnancy or lactation increases female rat offspring's susceptibility to carcinogen-induced mammary tumorigenesis
Khan G, Penttinen P, Cabanes A, Foxworth A, Chezek A, Mastropole K, et al
REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 2007;23(3):397-406

Inhibition of COX-2 aggravates neutrophil migration and pneumocyte apoptosis in surfactant-depleted rat lungs
Lukkarinen H, Laine J, Aho H, Asikainen E, Penttinen P, Kaapa P
PEDIATRIC RESEARCH 2006;59(3):412-7

Structural determinants of plant lignans for growth of mammary tumors and hormonal responses in vivo (vol 93, pg 209, 2005)
Saarinen Nm, Penttinen Pe, Smeds Ai, Hurmerinta Tt, Makela Si
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 2006;98(2-3):179-179

Tools to evaluate estrogenic potency of dietary phytoestrogens: A consensus paper from the eu thematic network "Phytohealth" (QLKI-2002-2453)
Saarinen Nm, Bingham C, Lorenzetti S, Mortensen A, Makela S, Penttinen P, et al
GENES AND NUTRITION 2006;1(3-4):143-58

Structural determinants of plant lignans for growth of mammary tumors and hormonal responses in vivo
Saarinen Nm, Penttinen Pe, Smeds Ai, Hurmerinta Tt, Makela Si
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 2005;93(2-5):209-19

Urinary excretion of lignans after administration of isolated plant lignans to rats: the effect of single dose and ten-day exposures
Smeds Ai, Saarinen Nm, Hurmerinta Tt, Penttinen Pe, Sjoholm Re, Makela Si
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 2004;813(1-2):303-12

Visa alla publikationer

Karta