This page in English

Noémi Györi

Forskningsassistent

Besöksadress : Reumatologiska Kliniken, D1:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp R van Vollenhoven, Reumatologiska Kliniken, D1:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm