This page in English

Niko Vähäsarja

Doktorand

Organisatorisk tillhörighet

Avdelning 3

Institution

Institutionen för odontologi (DENTMED), OF

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 8 141 52 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 8, Plan 7 141 52 Huddinge