This page in English

Nikoo Bazsefidpay

Klinisk handledare

Organisatorisk tillhörighet

Avdelning 7

Institution

Institutionen för odontologi (DENTMED), OF

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 8 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för odontologi (DENTMED), OF, Avdelning 7, Box 4064 141 04 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 8, Plan 6 141 52 Huddinge