This page in English

Neda Agahi

Forskarassistent

Besöksadress : Gävlegatan 18 A 113 30 Stockholm
Leveransadress : Gävlegatan 16 113 30 Stockholm

Om mig

Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskap och disputerade i ämnet epidemiologisk äldreforskning vid Karolinska Institutet i 2008. Nu jobbar jag som forskarassistent vid Aging Research Center (ARC). Jag är också involverad i projekt tillsammans med Stockholms läns Äldrecentrum, framförallt rapporter som handlar om folkhälsa och levnadsvanor.

Utbildning

Masterexamen i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Doktorsexamen, epidemiologisk äldreforskning, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om åldrandet i ett livsloppsperspektiv, med fokus på levnadsvanor och socioekonomiska faktorer. Pågående forskning handlar bl.a. om differentiell sårbarhet och sambandet mellan levnadsvanor och hälsa i olika socioekonomiska grupper. Jag är också intresserad av hälsotrender i den äldre befolkningen och hur olika kohorter av äldre personer skiljer sig åt med avseende på levnadsvanor och andra levnadsförhållanden.

Länkar

Karta