This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är doktorand i Hälsoinformatik och jag har en bakgrund inom medicinsk informatik. Min akademiska bakgrund har gett mig unika kunskaper om informationsvetenskap, datavetenskap, och sjukvård. Det har också gett mig analytisk förmåga att identifiera problemen med bristande design av hälsoinformationssystem och otillräcklig användning av informationsteknik i vården och erbjöd mig ett sätt att tänka kring möjligheter och utmaningar inom vården.

I min forskning arbetar jag främst med användarcentrerad design och utvärdering och mitt huvudsakliga fokus är att förbättra patientens delaktighet och teamwork i vården med hjälp av informations-och kommunikationsteknik. Vid sidan av mitt forskningsarbete brinner jag för att handleda masterstudenter och undervisa i informatik inom vårt masterprogram i hälsoinformatik vid Centrum för hälsoinformatik (HIC) vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Utbildning

För närvarande, doktorand i hälsoinformatik, Karolinska Institutet, Sverige

2010, MSc i Medicinsk informatik, Karolinska Institutet, Sverige

Forskningsbeskrivning

Patientmedverkan och samarbete mellan patienter, anhörigvårdare (familjemedlemmar eller vänner) och sjukvårdspersonal är ett ökande behov i vården. För närvarande finns det begränsat stöd för samverkan i vården, och informations-och kommunikationsteknik fokuserar främst på arbetet av en enskild yrkesgrupp snarare än att stödja ett kollaborativt arbete som inkluderar patienter och informella vårdgivare. Målet med min forskning är därför att undersöka hur ett hälsoinformationssystem (i detta sammanhang en elektronisk personlig plan) som används av kronisk sjuka patienter (i detta sammanhang strokepatienter) bör utformas för att stödja deltagande av patienter och informella vårdgivare och förbättra samarbetet mellan olika aktörer. En elektronisk personlig plan kommer att vara en vårdplaneringsverktyg med fokus på vård och rehabilitering för att förbättra patientens delaktighet och samverkan genom ett ömsesidigt utbyte av information mellan patienter och sjukvårdspersonal och långsiktig rapportering och uppföljning av individens hälsotillstånd. Fokus ligger på den icke-akuta, långsiktiga fasen av stroke, det vill säga vad som händer efter att strokepatienten har skickats’ till hemmet och behöver lära sig att klara av effekterna av stroke.

Laddar publikationer

Karta