This page in English

Marita Lagergren Lindberg

Anknuten

Besöksadress : Cancercenter Karolinska Z5:01, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7, Forskargrupp Lewensohn, Rolf, Cancercenter Karolinska Z5:01, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm
Leveransadress : Cancercenter Karolinska Z5:01, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm

Om mig

Marita Lagergren Lindberg: Disputerad forskare vid institutionen för onkologi-patologi. Specialistläkare vid palliativa enheten, ASIH/Byle gård, Förenade Care.

  • Född 1965, specialistläkare i onkologi
  • Medverkar i Socialstyrelsens Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) som är en beredskapsfunktion vid Centrum för strålningsmedicin
  • Medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och nukleära händelser (RN-MeG)
  • Ledamot i Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar vid Stockholms läns läkemedelskommitté.

Forskningsbeskrivning

Marita Lagergren Lindberg medverkar i Rolf Lewensohns forskargrupp vid Centrum för strålningsmedicin och samarbetar där främst med Leif Stenke. Maritas forskning handlar om akut myeloisk leukemi (AML) och möjligheterna att hitta nya biomarkörer för prognos och prediktion. Nya biomarkörer kan i fortsatta studier leda till utveckling av ny målriktad behandling mot AML eller subgrupper av sjukdomen.