This page in EnglishMichael Ryott
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Prospektiv kontrollerad randomiserad klinisk studie i handläggningen

Orbitafrakturer är vanliga i samband med olika typer av trauma. Det föreligger idag inga tydliga indikationer huruvida man ska operera eller expektera och bedömningen beror oftast på kirurgens egna preferenser. Detta har visats i vårt första arbete, Still no reliable consensus in management of blow-out fracture. Injury, 2012.

Orbitafrakturer kan ge funktionella såväl som kosmetiska sequele beroende på ovanstående beslut.

Projektet syftar till att utreda när det lämpar sig att operera orbitafrakturer och när man kan expektera. För den enskilda patienten kommer det innebära att hon/han får en vård som är kvalitetssäkrad och som bygger på EBM.

Handledare följande doktorander
Babak Alinasab, bihandledare

Publikationer 2010, 2011, 2012

  • Alinasab B, Ryott M, Stjärne P.Still no reliable consensus in management of blow-out fracture. Injury. 2012 Nov 7. pii: S0020-1383(12)00416-0. doi: 10.1016/j.injury.2012.09.009.
  • Ryott M, Marklund L, Wangsa D, Elmberger G, Munck-Wikland E. Cyclooxygenase-2 expression in oral tongue squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med. 2011 May;40(5):385-9. doi: 10.1111/j.1600-0714.2010.00992.x.
Laddar publikationer