This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

I mina doktorandstudier fokuserar jag på hälsorisker relaterade till longitudinell exponering för luftföroreningar där vi primärt studerar sambandet mellan trafikemissioner och hjärtinfarkt samt hjärnblödning. Studierna involverar flera kohorter från Stockholms län, kvalitetsregister samt modellering av individuella luftföroreningshalter. Tidigare har jag även haft möjligheten att arbeta med modellering av luftföroreningsexponering med en teknik kallad Land use regression. 

Laddar publikationer

Karta