This page in English

Mia von Knorring

Forskare

Besöksadress : Tomtebodavägen 18a Solna

Om mig

Medicine doktor, leg psykolog med en journalistutbildning i botten. Disputerat på en avhandling om hur chefer på olika nivåer tar sin chefsroll i relation till läkarrollen – den egna eller andras. Delar idag min tid på Karolinska Institutet mellan forskning och utbildning.

 

Har de senaste 15 åren föreläst, undervisat och handlett i ämnen som rör ledarskap, organisation och management på flera olika kurser och program (grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå) både inom KI och på andra universitet, samt i hälso- och sjukvården, framförallt för nuvarande och blivande chefer på olika nivåer. Är idag bland annat kursansvarig för magisterutbildningen i Medical Management vid Karolinska Institutet (utbildningen erhöll omdömet ”hög kvalitet” vid Högskoleverkets granskning 2014) som riktar sig till chefer och blivande chefer i sjukvård, tandvård och omsorg. Arbetar också tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset med en utbildning i ledarskap för AT-läkare som tillsammans med unga läkare undersöker och belyser vad som händer i mötet mellan den medicinska professionen och den organisatoriska kontexten, skillnader mellan chefers ledarskap och ledarskap i olika kliniska roller, samt hur länkarna mellan medicin och management kan utvecklas. Arbetar också sedan många år tillbaka med handledning för chefer i sjukvården och akademin. Har också handlett flera magisterstudenter på deras examensarbeten i Medical management fram till godkänd magisterexamen.

 

Även i forskningen undersöker jag på olika sätt relationen mellan chefsrollens och professionernas ledarskap och hur sjukvårdens olika aktörer tillsammans på bästa sätt kan bidra till hälso- och sjukvårdens övergripande syfte – att erbjuda god och jämlik vård till befolkningen. Är huvudhandledare för Håkan Uvhagen (antagen till forskarutbildningen 2013 - bihandledare Henna Hasson och Johan Hansson) som i sitt doktorandprojekt bland annat studerar sjukvårdens och akademins olika roller vid införandet av akademiska vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Är dessutom tillsammans med forskarkollegor på KI och andra universitet, i Sverige och utomlands, involverad i olika projekt inom följande områden: flerdelat ledarskap i sjukvården; chefers rolltagande i sjukhusens ledningsgrupper; yngre läkares syn på ledarskap och management; betydelsen av kön och genus i akademiskt ledarskap; organisatoriska förutsättningar för läkares och läkarchefers arbetsmiljö; läkaren som chef - betydelsen av profession, organisation och kön för läkarchefers rolltagande.

Akademiska priser och utmärkelser

Utsågs till Årets Ledarskapsfrämjare i Sjukvården (2014)

Dokument

Publikationer

Healthcare managers' construction of the manager role in relation to the medical profession
Von Knorring M, Alexanderson K, Eliasson Ma
Journal of health organization and management 2016;30(3):421-40

Management and medicine: why we need a new approach to the relationship
Kuhlmann E, Von Knorring M
JOURNAL OF HEALTH SERVICES RESEARCH & POLICY 2014;19(3):189-191

Health care management of sickness certification tasks: results from two surveys to physicians
Lindholm C, Von Knorring M, Arrelöv B, Nilsson G, Hinas E, Alexanderson K
BMC research notes 2013;6():207-

Managers' perceptions of the manager role in relation to physicians: a qualitative interview study of the top managers in Swedish healthcare
Von Knorring M, De Rijk A, Alexanderson K
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 2010;:271-

Problems in sickness certification of patients: A qualitative study on views of 26 physicians in Sweden
Von Knorring M, Sundberg L, Lofgren A, Alexanderson K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 2008;26(1):22-8

Appraised leadership styles, psychosocial work factors, and musculoskeletal pain among public employees
Fjell Y, Osterberg M, Alexanderson K, Karlqvist L, Bildt C
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2007;81(1):19-30

Karta