This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i sjukgymnastik, numera fysioterapi vid Karolinska Institutet sedan år 2010. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan år 1997 och tog år 2001 magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Jag har en anknytning till Karolinska Universitetssjukhuset. Jag försvarade min avhandling år 2007, gjorde post-doc år 2008-2009 vid NIH och Centrum för allmänmedicin och har efter det kombinerat forskning med undervisning vid sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet. Just nu har jag en 4-årig forskarassistenttjänst från Karolinska Institutets strategiska satsning. Sedan år 2014 är jag även sektionschef för Sektionen för fysioterapi.

Utbildning

2007                    Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, folkhälsonutrition,
                            Titel: “Assessment of health-enhancing physical activity at
                             population level”. Handledare: Docent Michael
                             Sjöström, PhD Pekka Oja and PhD Andrej Gribovskij

2001                    Magisterexamen i folkhälsa, Karolinska Institutet

1997                    Kandidat- och yrkesexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1981                    Laboratorieassistent, klinisk kemi, Sundsvall

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde och min forskargrupp har fokus på fysisk aktivitet, fysisk träning och hälsa. Jag studerar a) arten, graden och bestämningsfaktorer av objektivt mätt fysisk aktivitet i befolkningen c) sambandet mellan fysisk aktivitet hälsa och c) effekten av interventioner för att öka fysisk aktivitet. Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling och interventionsforskning.

Jag har varit framgångrik i att erhålla interna och externa medel såsom Karolinska Institutet strategiska medel, Norrbacka-Eugenia, Filip Lundbergs stiftelse och medel för doktorander från KID och nationella forskarskolan i vårdvetenskap. Jag har även som medsökande erhållit stora medel från VR, Forte, EU DG Sanco och Stiftelsen Sävstaholm.

Du kan läsa mer om min och forskargruppens forskning här.

Pedagogiska meriter

Jag har ett brinnande intresse för utbildningsfrågor och pedagogik. Jag jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande i centrum. Jag är sedan år 2011 medlem av pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet.

Min undervisning är främst inom hälsofrämjande arbete, fysisk aktivitet, träning och hälsa och mätmetoder. Jag är förnärvarande kursledare för en forskarutbildningskurs “Measurement of physical activity using objective methods” och undervisar i den fristående kursen ”Fysisk aktivitet som prevention”, uppdragsutbildningen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder” och ”Pedagogik för forskarhandledare”. Jag har också varit med och utvecklat och varit lärare på en så kallad MOOC-kurs (massive online open course).

Akademiska priser och utmärkelser

År 2014 blev jag utsedd till Årets fysioterapeut

Sedan år 2014 är jag biträdande editor för den vetenskapliga tidskriften "International Journal of Behavior Nutrition and Physical Activity"

2012-2014 styrelsemedlem i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

År 2011 utsågs jag i konkurrens till medlem Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet.

 

 

Laddar publikationer