This page in English

Maximilian Kordes

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K53, 141 86 Stockholm