This page in English

Maria Wiklander

Universitetsadjunkt

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge

Om mig

Jag är leg. psykolog, medicine doktor och adjunkt vid Sektionen för omvårdnad, där jag arbetar med forskning och undervisning. Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet i kurserna Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom T4 (kursansvarig Campus V16), Vetenskapsteori och metod T4 (kursansvarig Distans) och Examensarbete i omvårdnad T6 samt på magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap i kursen Allmänvetenskaplig kurs 1.

Jag tillhör forskargruppen Lampic & Wettergren och arbetar inom forskningsprojektet Fex-Can, där vi kartlägger förekomst av problem relaterade till fertilitet och sexualitet hos unga som behandlats för cancer, samt utvecklar och testar ett internetbaserat program för att minska sådana problem inom ramen för en RCT. Internetprogrammet utvecklas i nära samarbete med en grupp forskarmedverkare bestående av personer som själva behandlats för cancer eller är närstående till personer som behandlats för cancer. Åren 2012-2015 har jag varit postdoc i HiPLC och då även arbetat med forskning om stigma och livskvalitet vid HIV. 

Före och under min doktorandtid arbetade jag kliniskt inom sjukvården. Åren 1981-85 arbetade jag som undersköterska på en njurmedicinsk avdelning. Åren 1985-2009 arbetade jag som skötare, forskningsassistent och psykolog inom psykiatrisk sluten- och öppenvård, med särskilt fokus på behandling av självmordsnära personer och personer med borderline personlighetsstörning. Jag kom att intressera mig för självmordsnära personers upplevelse av vården, bland annat problemet att många som gjort självmordsförsök var tveksamma till uppföljande kontakt inom psykiatrin. Vi gjorde en intervjustudie om patienters upplevelser av vården efter ett självmordsförsök och när flera deltagare beskrev att de kände skam efter självmordsförsöket valde jag att fokusera på detta i mitt avhandlingsarbete. Jag disputerade 2012 vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

Publikationer

Development of a Self-Help Web-Based Intervention Targeting Young Cancer Patients With Sexual Problems and Fertility Distress in Collaboration With Patient Research Partners
Winterling J, Wiklander M, Obol Cm, Lampic C, Eriksson Le, Pelters B, et al
JMIR research protocols 2016;5(2):e60-

HIV-related stigma and health-related quality of life among children living with HIV in Sweden
Rydström Ll, Wiklander M, Navér L, Ygge Bm, Eriksson Le
AIDS care 2016;28(5):665-71

Development and psychometric testing of a barriers to HIV testing scale among individuals with HIV infection in Sweden; The Barriers to HIV testing scale-Karolinska version
Wiklander M, Brännström J, Svedhem V, Eriksson Le
Health and quality of life outcomes 2015;13():185-

Legal guardians understand how children with the human immunodeficiency virus perceive quality of life and stigma
Rydström Ll, Wiklander M, Ygge Bm, Navér L, Eriksson Le
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2015;104(9):940-7

Psychometric evaluation of the HIV stigma scale in a Swedish context
Lindberg Mh, Wettergren L, Wiklander M, Svedhem-johansson V, Eriksson Le
PloS one 2014;9(12):e114867-

Psychometric properties of a short version of the HIV stigma scale, adapted for children with HIV infection
Wiklander M, Rydström Ll, Ygge Bm, Navér L, Wettergren L, Eriksson Le
Health and quality of life outcomes 2013;11():195-

Shame-proneness in attempted suicide patients
Wiklander M, Samuelsson M, Jokinen J, Nilsonne A, Wilczek A, Rylander G, et al
BMC psychiatry 2012;12():50-

[Mental illness caused by stress...diagnostics, physiopathology and rehabilitation]
Asberg M, Wahlberg K, Wiklander M, Nygren A
Lakartidningen 2011;108(36):1680-3

[The Council of Inquiry on Rehabilitation suggests creation of a quality registry and a knowledge center]
Nygren A, Wiklander M, Asberg M
Lakartidningen 2011;108(36):1703-6

Shame reactions after suicide attempt
Wiklander M, Samuelsson M, Asberg M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2003;17(3):293-300

Psychiatric care as seen by the attempted suicide patient
Samuelsson M, Wiklander M, Asberg M, Saveman Bi
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2000;32(3):635-43

Visa alla publikationer

Karta