This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har varit på KI sedan 2008 och är nu doktorand vid Enheten för Medicinsk Pedagogik. Jag startade arbetet med min avhandling 2012 och hoppas att kunna försvara den under 2016. Några av mina reflektioner kring doktorandtiden hittar du i denna intervju. 

Under min doktorandtid har jag också fått förtroendet att inneha några andra uppdrag, för närvarande följande:

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet (2014)

Forskningsbeskrivning

Min avhandling kommer att utforska den kliniska lärandemiljön för läkar- och sjuksköterskestudenter och syftar till att förstå hur och varför olika kliniska lärandemiljöer påverkar grundutbildningsstudenters erfarenheter av lärande. Projekten är kvalitativa och jag använder företrädesvis intervjuer och observationer för att samla data. Min halvtidskontroll genomfördes i september 2014. Den första artikeln som planeras att vara med i avhandlingen är publiserad i Advances in Health Sciences Education. Mina handledare är Klara Bolander Laksov, Erik Björck och Sari Ponzer.

Akademiska priser och utmärkelser

Parva Scintilla, Medicinska Föreningen i Stockholm (2012)

Laddar publikationer

Karta

Filmer

 

 

 

Händelser

Disputation: Matilda Liljedahl

28 Okt 2016 - 09:00
Föreläsningssal Karolina, Widerströmska huset