This page in English
Laddar profil information

Om mig

Marti Parker har en fil. kand. i sociologi och är legitimerad sjukgymnast. Hon skrev sin doktorsavhandling på institutionen för socialmedicin vid Uppsala universitet. Efter att hon doktorerat, arbetade hon vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet innan hon började vid ARC. Hennes arbete avsåg fysisk funktion hos den äldre populationen, med en betoning på de allra äldsta (80+). Hon studerar funktion inom den sociala och fysiska kontexten, med hänsyn till socioekonomisk position (SEP), sociala nätverk samt miljöpåverkan. Hennes analyser av SEP och fysisk funktion var banbrytande år 1995, och demonstrerade att effekten av SEP på funktion nådde högt upp i åldrarna för både män och kvinnor.
 
Ett stort intresse är studerande av olika metoder för att mäta hälsa och fysisk funktion, från traditionella själv- eller proxy-rapporterade ADL-mätningar till mera objektiva funktionstester. Funktionsmått används ofta som hälsoindikatorer inom befolkningsforskning och skillnaden mellan dem är avgörande vid förståelse av hälsofenomen, som exempelvis könsskillnader eller trender över tid. I en artikel i ”The Gerontologist”, granskade hon internationell litteratur rörande hälsotrender och identifierade för- och nackdelar av olika hälsoindikatorer. Många av studiernas motsägelser kunde förklaras av användandet av olika indikatorer liksom skillnader i urval och tid.
 
Parker har studerat också könsskillnader i utnyttjande av medicinsk vård och socialtjänst, tandstatus, hälsotrender, hundraåringar och aktiviteter hos de allra äldsta. Ett annat intresseområde är socialpolitiska analyser rörande äldrevården.
 
Hon är “fellow” i Gerontological Society of America och medlem i nätverket REVES  (International Network on Health Expectancy).
 

Utbildning

1973 Antioch College, Ohio, USA, B.A. Sociologi
1974-5 Stockholm Univ, Diploma in social systems
1975-6 Stockholm Univ, Hälsovård administration
1980 Karolinska Institutet, Sjukgymnast examen)
1995 Uppsala Universitet, Institutionen för socialmedicine, Dok Med Vet
2001 Stockholm Universitet, Institutionen för socialt arbete, docentur
2012 Karolinska Institutet, Professor in socialgerontologi
 

Laddar publikationer

Karta