This page in English

Marie Kierkegaard

Forskarassistent

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23, B3 141 83 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för fysioterapi, Alfred Nobels Allé 23, 23 100 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23, B3 141 83 Huddinge

Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1984, medicine doktor i fysioterapi sedan 2010 och har sedan 2002 specialistkompetens i sjukgymnastik/fysioterapi inom neurologi. Jag har en anställning som forskarassistent vid Karolinska Institutet kombinerat med en anställning som fysioterapeut med doktorsexamen vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag tillhör forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning. Jag samarbetar med forskare och kliniker såväl nationellt som internationellt, är t.ex. vetenskaplig rådgivare i EU projektet OPTIMISTIC.

Utbildning

Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, 1981

Sjukgymnastexamen, Vårdhögskolan, Uppsala, 1984

Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet, 1998

Specialistkompetens i Sjukgymnastik inom Neurologi, 2002

Doktorsexamen, Sjukgymnastik/Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2010

Forskningsbeskrivning

Jag forskar om funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, inklusive effekter av fysisk aktivitet och träning, hos personer med neurologiska och neuromuskulära sjukdomar. Förutom att studera de konsekvenser sjukdomar har på hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet, studerar jag användande och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård hos personer med neurologisk/neuromuskulära sjukdomar. Exempel på detta är det pågående forskningsprojektet ” Att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS): hälsorelatera d livskvalitet, och användning och tillfredsställelse med vård under sjukdomsförloppet”, presenterat i broschyr från Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) vid Karolinska Institutet.

Länkar

Publikationer

A qualitative study of cognitive behavioural therapy in multiple sclerosis: experiences of psychotherapists
Ytterberg C, Chruzander C, Backenroth G, Kierkegaard M, Ahlström G, Gottberg K
International journal of qualitative studies on health and well-being 2017;12(1):1325673-

Is one trial enough for repeated testing? Same-day assessments of walking, mobility and fine hand use in people with myotonic dystrophy type 1
Kierkegaard M, Petitclerc E, Hébert Lj, Gagnon C
Neuromuscular disorders : NMD 2017;27(2):153-158

Participation restriction in childhood phenotype of myotonic dystrophy type 1: a systematic retrospective chart review
Gagnon C, Kierkegaard M, Blackburn C, Chrestian N, Lavoie M, Bouchard Mf, et al
Developmental medicine and child neurology 2017;59(3):291-296

Reliability and concurrent validity of postural asymmetry measurement in adolescent idiopathic scoliosis
Prowse A, Aslaksen B, Kierkegaard M, Furness J, Gerdhem P, Abbott A
World journal of orthopedics 2017;8(1):68-76

High-intensity resistance training in multiple sclerosis - An exploratory study of effects on immune markers in blood and cerebrospinal fluid, and on mood, fatigue, health-related quality of life, muscle strength, walking and cognition
Kierkegaard M, Lundberg Ie, Olsson T, Johansson S, Ygberg S, Opava C, et al
Journal of the neurological sciences 2016;362():251-7

Predictors of health-related quality of life in people with amyotrophic lateral sclerosis
Sandstedt P, Johansson S, Ytterberg C, Ingre C, Holmqvist Lw, Kierkegaard M
Journal of the neurological sciences 2016;370():269-273

The Swedish version of the Acceptance of Chronic Health Conditions Scale for people with multiple sclerosis: Translation, cultural adaptation and psychometric properties
Forslin M, Kottorp A, Kierkegaard M, Johansson S
Journal of rehabilitation medicine 2016;48(10):872-879

Variations in and predictors of the occurrence of depressive symptoms and mood symptoms in multiple sclerosis: a longitudinal two-year study
Johansson S, Gottberg K, Kierkegaard M, Ytterberg C
BMC neurology 2016;16():32-

Dimensions Underlying Measures of Disability, Personal Factors, and Health Status in Cervical Radiculopathy: A Cross-Sectional Study
Halvorsen M, Kierkegaard M, Harms-ringdahl K, Peolsson A, Dedering Å
Medicine 2015;94(24):e999-

Effects of hand-training in persons with myotonic dystrophy type 1--a randomised controlled cross-over pilot study
Aldehag A, Jonsson H, Lindblad J, Kottorp A, Ansved T, Kierkegaard M
Disability and rehabilitation 2013;35(21):1798-807

Effects of a physical exercise programme in adults with myotonic dystrophy type 1-A one-year follow-up study
Kierkegaard M, Holmqvist Lw
NEUROMUSCULAR DISORDERS 2012;22(9-10):895-896

The relationship between walking, manual dexterity, cognition and activity/participation in persons with multiple sclerosis
Kierkegaard M, Einarsson U, Gottberg K, Von Koch L, Holmqvist Lw
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2012;18(5):639-46

FEASIBILITY AND EFFECTS OF A PHYSICAL EXERCISE PROGRAMME IN ADULTS WITH MYOTONIC DYSTROPHY TYPE 1: A RANDOMIZED CONTROLLED PILOT STUDY
Kierkegaard M, Harms-ringdahl K, Edstrom L, Holmqvist Lw, Tollback A
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2011;43(8):695-702

Functioning and disability in adults with myotonic dystrophy type 1
Kierkegaard M, Harms-ringdahl K, Holmqvist Lw, Tollback A
DISABILITY AND REHABILITATION 2011;33(19-20):1826-36

PERCEIVED FUNCTIONING AND DISABILITY IN ADULTS WITH MYOTONIC DYSTROPHY TYPE 1: A SURVEY ACCORDING TO THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH
Kierkegaard M, Harms-ringdahl K, Holmqvist Lw, Tollback A
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2009;41(7):512-20

Perceived functioning and disability in subjects with myotonic dystrophy
Kierkegaard Kme, Tollback A, Edstrom L
NEUROMUSCULAR DISORDERS 2008;18(9-10):744-744

Reliability and feasibility of the six minute walk test in subjects with myotonic dystrophy
Kierkegaard M, Tollback A
NEUROMUSCULAR DISORDERS 2007;17(11-12):943-9

Visa alla publikationer