This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är sjuksköterska och doktorand i forskargruppen Innovativ vård vid Karolinska Institutet.

Jag har en kandidatexamen i omvårdnad och har arbetat som sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm sedan 2009. Mina specialintressen är hur hälsa och livskvalitet kan bibehållas när en person har ett kroniskt sjukdomstillstånd . Med en bakgrund inom genusvetenskap undersöker jag hur människor skiljs ut och kategoriseras inom olika maktordningar och vad konsekvenserna blir när människor behandlas olika på grund av kön , etnicitet , sexualitet eller hälsotillstånd . 
 

Utbildning

Kandidatexamen i Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2009

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om hur sjukdomsrelaterade stigma påverkar hälsorelaterad livskvalitet för människor som lever med hiv i Sverige . Mitt senaste arbete hanterar hur hiv-relaterad stigma kan mätas bland människor som lever med hiv i Sverige , så att förändringar i stigma kan spåras över tid och stigmareducerande åtgärder kan utvärderas .
 

Laddar publikationer

Karta