This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är sjuksköterska och doktorand i forskargruppen Innovativ vård vid Karolinska Institutet.

Jag har en kandidatexamen i omvårdnad och har arbetat som sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm sedan 2009. Mitt specialintresse är hälsa och livskvalitet hos personer med kroniskt sjukdomstillstånd .

Utbildning

Kandidatexamen i Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2009

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om hur hiv-relaterade stigma påverkar hälsorelaterad livskvalitet för människor som lever med hiv i Sverige . Jag studerar relationer mellan hiv-relaterad stigma, hälsorelaterad livskvalitet och behandlingsresultat. Som grund för detta studerar jag hur hiv-relaterad stigma kan mätas bland människor som lever med hiv, så att förändringar i stigma kan spåras över tid och stigmareducerande åtgärder kan utvärderas.
 

Laddar publikationer

Karta