This page in English
Laddar profil information

Om mig

Kommunikatör och webredaktör på Institutionen för Lärande, Information, Management och Etik, LIME.

Foskningsassistent i forskargruppen Innovativ vård på LIME

Webredaktör för forskargruppen Global Health, HIV/AIDS and SRHRs hemsida samt för ett antal webbsidor utanför KI.

Hon är medlem i forskargruppen Global Health, HIV and SRHR sedan 2012. Mellan 2013 och 2015 arbetade hon som kursassisten för tillvalskursen i Global Hälsa och hon assisterar sedan 2014 Professor Anna Mia Ekström med kursen HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv.

Marie har arbetat med hiv och aidsrelaterade frågor sedan 2003, främst inom svenska frivilligorganisationer (Noarks Ark, 2003-2011 och HIV-Sverige 2012-2014) och framför allt med preventionsfrågor i form av information, utbildning och kommunikation. Under åren på Noaks Ark arbetade hon även som projektsamordnare i flera projekt, men framför allt med två internationella samarbetspartners, International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) och International Partnership for Microbicides (IPM) med opinionsbildning och politiskt påverkansarbete som främsta arbetsuppgift.

Inom forskargruppen Global Health, HIV and SRHR har hennes fokus fortsatt varit på hivrelatierade frågor, nu inom området kvinnors och barns hälsa och rättigheter och mer specifikt på prevention av mor-till-barnsmitta av hiv (PMTCT) där hon har arbetet i nära samarbete med Patricia Awiti.

Utbildning

Master's degree (MSc) in Global Health

Master’s degree (fil.mag) in Global Development Studies, Göteborgs Universitet

Diploma in Strategic information and market communication, Berghs School of Communication

Diploma in Journalism (Research and reportage), Poppius School of Journalism

Laddar publikationer