This page in English
Laddar profil information

Om mig

Som biträdande prefekt stödjer jag Prefektens uppdrag och har speciellt ansvar för verksamhetsutvecklingen inom områdena akademisk miljö, ledarskap, organisation och forskningskvalitet.

Jag är i grunden forskare och har lång erfarenhet av projektledning i stora samarbeten och av att skapa hållbara processer och rutiner för verksamheter. Jag  gillar komplexa utmaningar, är målstyrd och lösningsfokuserad vilket bidragit  till mitt specialintresse  inom ledarskap och organisation som syftar till en kreativ och ypperligt rolig miljö.

Utbildning

1998 MSc  Biologi vid Uppsala Universitet

2003 PhD i Neurobiologi vid Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2003 inom neurovetenskap med en avhandling som handlade om förändringar i uttryck av neuropeptider i hjärnan vid sjukdomar som bryter ned nervsystemet såsom Alzheimer´s sjukdom. Därefter har forskningen riktats mot den genetiska bakgrund som påverkar olika individers känslighet för skada i nervsystemet och jag har i flera år forskat på virus inflammation i nervsystemet. Mitt fokus är neurobiologi, inflammation, genetik och på senare år även psykologi.

 

Laddar publikationer

Karta