This page in English

Mamdoh Al-Ameri

Forskarstuderande

Besöksadress : Norrbacka, 17176 Stockholm
Postadress : Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1, Thoraxkirurgi , Tema Hjärt/Kärl, S3:01; Eugeniavägen 23, 17176 Stockholm
Leveransadress : Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Thoraxklinikerna, N10:03 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att studera kliniskt relevanta resultat efter lungkirurgi på grund av cancer. Vi undersöker värdet av resektion av lungmetastaser från kolorektal cancer samt validerar riskmodeller för operationsrelaterad mortalitet vid lungkirurgi.

En viktig del av projektet syftar till att utvärdera de relativt nyetablerade minimalinvasiva lungkirurgiska operationsmetoderna vid lungcancer.