This page in English

Malin Lohela Karlsson

Forskarassistent

Besöksadress : Scheele-Laboratorium, Nobelsväg 13 171 77 Solna
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Interventions- och implementeringsforskning, Box 210 171 77 Stockholm
Leveransadress : Scheelelaboratorium, Nobelsväg 13 Solna

Om mig

Är för närvarande anställd som forskarassistent vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning. Min forskning har huvudsakligen fokuserat på hälsa i arbetslivet och framförallt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar de anställdas hälsa men även relationen mellan hälsa och produktionsbortfall. Jag disputerade på en avhandling om friska arbetsplatser och har sedan dess framförallt undersökt ekonomiska effekter av bristande arbetsmiljö samt genomfört kostnadseffektivitetsberäkningar av insatser kopplade till arbetsplatser och arbetsrelaterad ohälsa.

Utbildning

Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi 2006, Södertörns högskola. Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap 2010, Karolinska Institutet. Avhandling "Healthy workplaces – Factors of importance for employee health and organizational production". 

Forskningsbeskrivning

Det övergripande målet med min forskning är bidra till att den arbetsrelaterade ohälsan minskar hos befolkningen genom att skapa en ökad medvetenhet för vilka konsekvenser bristande arbetsmiljö kan ha för såväl anställdas hälsa, företag som samhälle. Ett led i detta är att identifiera de incitament som är relevanta för arbetsgivare när de överväger att genomföra insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa samt att, tillsammans med forskare inom området, utveckla effektiva och kostnadseffektiva interventioner som används ute på arbetsplatserna.

Idag forskar jag huvudsakligen om effekter och kostnadseffektivitet av olika interventioner på arbetspatsen för att förbättra människors hälsa. Flertalet av dessa ingår i den satsning som gjorts inom ramen för företagshälsovårdsforskning. Jag leder även ett flertal projekt inom området arbetsmiljö och ekonomi där vi bland annat utvecklar metoder för att mäta arbetsmiljö- och hälsorelaterat produktionsbortfall, räknar på kostnader för arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöproblem samt utvecklar en modell för att kunna beräkna kostnadseffektiviteten av förebyggande insatser på arbetsplatser.

Forskningsområden:

*Psykosocial arbetsmiljö och hälsa
*Produktionsbortfall, produktivitet och effektivitet
*Arbetsmiljö och ekonomi
*Kostnadseffektivitetsberäkningar både vid genomförande av interventioner samt implementering

Länkar

Publikationer

Absence of low back pain to demarcate an episode: a prospective multicentre study in primary care
Eklund A, Jensen I, Lohela-karlsson M, Leboeuf-yde C, Axén I
Chiropractic & manual therapies 2016;24():3-

Validity and test-retest reliability of an at-work production loss instrument
Aboagye E, Jensen I, Bergström G, Hagberg J, Axén I, Lohela-karlsson M
Occupational medicine (Oxford, England) 2016;66(5):377-82

Cost-effectiveness of a one-year coaching program for healthy physical activity in early rheumatoid arthritis
Brodin N, Lohela-karlsson M, Swärdh E, Opava Ch
Disability and rehabilitation 2015;37(9):757-62

Cost-effectiveness of early interventions for non-specific low back pain: a randomized controlled study investigating medical yoga, exercise therapy and self-care advice
Aboagye E, Karlsson Ml, Hagberg J, Jensen I
Journal of rehabilitation medicine 2015;47(2):167-73

Production loss among employees perceiving work environment problems
Lohela-karlsson M, Hagberg J, Bergström G
International archives of occupational and environmental health 2015;88(6):769-77

Validation of a measure of health-related production loss: construct validity and responsiveness - a cohort study
Lohela Karlsson M, Busch H, Aboagye E, Jensen I
BMC public health 2015;15():1148-

Prevention of low back pain: effect, cost-effectiveness, and cost-utility of maintenance care - study protocol for a randomized clinical trial
Eklund A, Axén I, Kongsted A, Lohela-karlsson M, Leboeuf-yde C, Jensen I
Trials 2014;15():102-

Promoting physical activity and healthy dietary behavior: the role of the occupational health services: a scoping review
Kwak L, Hagströmer M, Jensen I, Karlsson Ml, Alipour A, Elinder Ls
Journal of occupational and environmental medicine 2014;56(1):35-46

Hierarchies of health: health and work-related stress of managers in municipalities and county councils in Sweden
Björklund C, Lohela-karlsson M, Jensen I, Bergström G
Journal of occupational and environmental medicine 2013;55(7):752-60

Is a change in work motivation related to a change in mental well-being?
Bjorklund C, Jensen I, Lohela-karlsson M
JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR 2013;83(3):571-580

Measuring production loss due to health and work environment problems: construct validity and implications
Karlsson Ml, Bergström G, Björklund C, Hagberg J, Jensen I
Journal of occupational and environmental medicine 2013;55(12):1475-83

The Effects of Psychosocial Work Factors on Production Loss, and the Mediating Effect of Employee Health
Karlsson Ml, Bjorklund C, Jensen I
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2010;52(3):310-7

Does a Change in Psychosocial Work Factors Lead to a Change in Employee Health?
Lohela M, Bjorklund C, Vingard E, Hagberg J, Jensen I
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2009;51(2):195-203

Visa alla publikationer

Karta