This page in English

Malin Ernberg

Professor

Om mig

Jag blev tandläkare vid Karolinska Institutet 1979. Mellan 1980 och 1984 arbetade jag som amanuens vid institutionen för odontologi parallellt med arbete i privatpraktik för att därefter helt ägna mig åt arbete i privatpraktik i några år. 1990 återkom jag till institutionen för odontologi som klinisk lärare. Jag erhöll specialistkompetens i bettfysiologi 1995. 

1995 påbörjade jag min forskarutbildning vid Karolinska Institutet och disputerade 1999 på en avhandling med titeln "Significance of serotonin for pain, allodynia, and hyperalgesia in the human masseter muscle". Jag fick därefter en tjänst som universitetsadjunkt vid institutionen för odontologi och befordrades till universitetslektor 2001. År 2004 utnämndes jag till docent vid Karolinska Institutet och arbetade därefter som gärstforskare vid universitetet i Århus, Danmark, i sammanlagt 1 år. Mellan 2009 och 2014 hade jag en halvtids klinisk forskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet. Jag utnämndes till professor i klinisk oral fysiologi vid KI 2012. 

Jag var var en av de tre ansvariga för utarbetande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer inom smärta och käkfunktionsstörningar. Jag har även engagerat sig internationellt inom International Association for Dental Research (IADR) där jag medverkat  i styrelsen för odontologisk neurovetenskap (Neuroscience Group), 2011-2012 som dess president. Sedan 2014 är jag president i Swedish Pain Society, den svenska avdelningen inom International Association for the Study of Pain (IASP). Jag är också med i den europeiska smärtorganisationens (EFIC) council.

Jag har publicerat mer än 70 orginalartiklar, översiktsartiklar och bokkapitel.

Utbildning

Tandläkarexamen KI 1979

Specilaistbehörighet i bettfysiologi 1995

Med dr KI 1999

Docent i klinisk oral fysiologi 2004

Professor 2012

Forskningsbeskrivning

Forskargruppen fokuserar på att öka kunskapen om mekanismerna bakom långvarig ansiktssmärta med tonvikt på käkmuskelsmärta och könsskillnader. Forskningen är translationell och spänner från mer basvetenskapliga undersökningar på patienter och  matchade smärtfria kontroller via humanexperimentella studier där smärta framkallas med olika metoder till kliniska behandlingsstudier. Vi är särskilt intresserade av potentiella perifera biomarkörer såsom serotonin, glutamat, cytokiner och neuropeptider etc. Tillsammans med samarbetspartners undersöks om vissa genvarianter kan kopplas till käksmärta, och proteinuttryck. Metoder vi använder är t ex intramuskulär mikrodialys, mikrobiopsier, cold pressor test, träningsinducerad smärthämning och kvantitativ sensorisk testning (känsel- och smärttrösklar för kyla, värme och mekaniska stimuli) samt genetik och proteomik.

Forskargruppen är organiserad i en större forskargrupp för orofacial neurovetenskap vid institutionen som i sin tur samarbetar med andra ledande odontologiska forskargrupper i Skandinavien via det nyligen initierade Scandinavian Center for Orofacial Neuroscience (SCON). Gruppen har ett nära samarbete med specialistkliniken för bettfysiologi vid Eastmaninstitutet, Folktandvården AB  i Stockholm.

Gruppen har också samarbeten med flera forskargrupper inom KI och vid andra svenska och utländska lärosäten (Malmö högskola, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Århus University, University of British Columbia, University of Sapporo).

Akademiska priser och utmärkelser

Svenska Tandläkaresällskapets pris för bästa avhandling i odontologi 2001

Henry Beyrons pris för vetenskapliga insatser i Sverige eller utomlands inom bettfysiologi 2012

Publikationer

Decrease of fear avoidance beliefs following person-centered progressive resistance exercise contributes to reduced pain disability in women with fibromyalgia: secondary exploratory analyses from a randomized controlled trial
Palstam A, Larsson A, Löfgren M, Ernberg M, Bjersing J, Bileviciute-ljungar I, et al
Arthritis research & therapy 2016;18(1):116-

Dopamine in plasma - a biomarker for myofascial TMD pain?
Dawson A, Stensson N, Ghafouri B, Gerdle B, List T, Svensson P, et al
The journal of headache and pain 2016;17(1):65-

Effects of 15 weeks of resistance exercise on pro-inflammatory cytokine levels in the vastus lateralis muscle of patients with fibromyalgia
Ernberg M, Christidis N, Ghafouri B, Bileviciute-ljungar I, Löfgren M, Larsson A, et al
Arthritis research & therapy 2016;18(1):137-

Prevalence of diagnosed temporomandibular disorders among Saudi Arabian children and adolescents
Al-khotani A, Naimi-akbar A, Albadawi E, Ernberg M, Hedenberg-magnusson B, Christidis N
The journal of headache and pain 2016;17():41-

Treatment of temporomandibular disorders - knowledge, attitudes and clinical experience among general practising dentists in Sweden
Lindfors E, Tegelberg Å, Magnusson T, Ernberg M
Acta odontologica Scandinavica 2016;74(6):460-5

Comparison of the Levels of Pro-Inflammatory Cytokines Released in the Vastus Lateralis Muscle of Patients with Fibromyalgia and Healthy Controls during Contractions of the Quadriceps Muscle--A Microdialysis Study
Christidis N, Ghafouri B, Larsson A, Palstam A, Mannerkorpi K, Bileviciute-ljungar I, et al
PloS one 2015;10(12):e0143856-

Differential effects of repetitive oral administration of monosodium glutamate on interstitial glutamate concentration and muscle pain sensitivity
Shimada A, Baad-hansen L, Castrillon E, Ghafouri B, Stensson N, Gerdle B, et al
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) 2015;31(2):315-23

Effects of experimental tooth clenching on pain and intramuscular release of 5-HT and glutamate in patients with myofascial TMD
Dawson A, Ghafouri B, Gerdle B, List T, Svensson P, Ernberg M
The Clinical journal of pain 2015;31(8):740-9

Muscle pain sensitivity after glutamate injection is not modified by systemic administration of monosodium glutamate
Shimada A, Castrillon E, Baad-hansen L, Ghafouri B, Gerdle B, Ernberg M, et al
JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN 2015;:68-

Perceived Oral Health and Care of Children with Juvenile Idiopathic Arthritis: A Qualitative Study
Leksell E, Hallberg U, Magnusson B, Ernberg M, Hedenberg-magnusson B
JOURNAL OF ORAL & FACIAL PAIN AND HEADACHE 2015;29(3):223-30

Repeated tender point injections of granisetron alleviate chronic myofascial pain--a randomized, controlled, double-blinded trial
Christidis N, Omrani S, Fredriksson L, Gjelset M, Louca S, Hedenberg-magnusson B, et al
The journal of headache and pain 2015;16():104-

Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain intensity in fibromyalgia--a randomized controlled trial
Larsson A, Palstam A, Löfgren M, Ernberg M, Bjersing J, Bileviciute-ljungar I, et al
Arthritis research & therapy 2015;17():161-

Symptoms and Physiological Responses to Prolonged, Repeated, Low-Level Tooth Clenching in Humans
Takeuchi T, Arima T, Ernberg M, Yamaguchi T, Ohata N, Svensson P
HEADACHE 2015;55(3):381-94

Chronic musculoskeletal pain: review of mechanisms and biochemical biomarkers as assessed by the microdialysis technique
Gerdle B, Ghafouri B, Ernberg M, Larsson B
Journal of pain research 2014;7():313-26

Effectiveness of a Prefabricated Occlusal Appliance in Patients with Temporomandibular Joint Pain: A Randomized Controlled Multicenter Study
Christidis N, Doepel M, Ekberg E, Ernberg M, Le Bell Y, Nilner M
JOURNAL OF ORAL & FACIAL PAIN AND HEADACHE 2014;28(2):128-37

Effect of Experimental Tooth Clenching on the Release of beta-Endorphin
Dawson A, Ljunggren L, Ernberg M, Svensson P, List T
JOURNAL OF ORAL & FACIAL PAIN AND HEADACHE 2014;28(2):159-64

Expression of 5-HT3 receptors and TTX resistant sodium channels (Na(V)1.8) on muscle nerve fibers in pain-free humans and patients with chronic myofascial temporomandibular disorders
Christidis N, Kang I, Cairns Be, Kumar U, Dong X, Rosén A, et al
The journal of headache and pain 2014;15():63-

NGF-induced mechanical sensitization of the masseter muscle is mediated through peripheral NMDA receptors
Wong H, Kang I, Dong Xd, Christidis N, Ernberg M, Svensson P, et al
Neuroscience 2014;269():232-44

NGF-INDUCED MECHANICAL SENSITIZATION OF THE MASSETER MUSCLE IS MEDIATED THROUGH PERIPHERAL NMDA RECEPTORS
Wong H, Kang I, Dong Xd, Christidis N, Ernberg M, Svensson P, et al
NEUROSCIENCE 2014;:232-244

Perceived exertion at work in women with fibromyalgia: explanatory factors and comparison with healthy women
Palstam A, Larsson A, Bjersing J, Löfgren M, Ernberg M, Bileviciute-ljungar I, et al
Journal of rehabilitation medicine 2014;46(8):773-80

Salivary cortisol and psychological factors in women with chronic and acute oro-facial pain
Jasim H, Louca S, Christidis N, Ernberg M
JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 2014;41(2):122-32

Serotonin, glutamate and glycerol are released after the injection of hypertonic saline into human masseter muscles - a microdialysis study
Louca S, Christidis N, Ghafouri B, Gerdle B, Svensson P, List T, et al
The journal of headache and pain 2014;15():89-

Acidic saline-induced pain as a model for experimental masseter myalgia in healthy subjects
Castrillon Ee, Cairns B, List T, Svensson P, Ernberg M
European journal of pain (London, England) 2013;17(10):1438-46

Development of a quality-assessment tool for experimental bruxism studies: reliability and validity
Dawson A, Raphael Kg, Glaros A, Axelsson S, Arima T, Ernberg M, et al
Journal of orofacial pain 2013;27(2):111-22

Experimental myalgia induced by repeated infusion of acidic saline into the human masseter muscle does not cause the release of algesic substances
Ernberg M, Castrillon Ee, Ghafouri B, Larsson B, Gerdle B, List T, et al
European journal of pain (London, England) 2013;17(4):539-50

Influence of intramuscular granisetron on experimentally induced muscle pain by acidic saline
Louca S, Ernberg M, Christidis N
Journal of oral rehabilitation 2013;40(6):403-12

Pain and Intramuscular Release of Algesic Substances in the Masseter Muscle After Experimental Tooth-Clenching Exercises in Healthy Subjects
Dawson A, Gbafouri B, Gerdle B, List T, Svensson P, Ernberg M
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 2013;27(4):350-60

Assessment of Proprioceptive Allodynia After Tooth-Clenching Exercises
Dawson A, List T, Ernberg M, Svensson P
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 2012;26(1):39-48

Increased beta-Endorphin Levels and Generalized Decreased Pain Thresholds in Patients With Limited Jaw Opening and Movement-Evoked Pain From the Temporomandibular Joint
Feldreich A, Ernberg M, Lund B, Rosen A
JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 2012;70(3):547-56

Orofacial pain and dysfunction in children with juvenile idiopathic arthritis: a case-control study
Leksell E, Ernberg M, Magnusson B, Hedenberg-magnusson B
Scandinavian journal of rheumatology 2012;41(5):375-8

The Influence of Menstrual Phases on Pain Modulation in Healthy Women
Rezaii T, Hirschberg Al, Carlstrom K, Ernberg M
JOURNAL OF PAIN 2012;13(7):646-55

Comment on: Efficacy of botulinum toxin type A for treatment of persistent myofascial TMD pain: a randomized, controlled, double-blind multicenter study, by Ernberg, Hedenberg-Magnusson, List, and Svensson Response
Ernberg M, Hedenberg-magnussona B, List T, Svensson P
PAIN 2011;152(9):2187-2187

Efficacy of botulinum toxin type A for treatment of persistent myofascial TMD pain: A randomized, controlled, double-blind multicenter study
Ernberg M, Hedenberg-magnusson B, List T, Svensson P
PAIN 2011;152(9):1988-96

Effect of systemic monosodium glutamate (MSG) on headache and pericranial muscle sensitivity
Baad-hansen L, Cairns Be, Ernberg M, Svensson P
CEPHALALGIA 2010;30(1):68-76

Glutamate-induced Temporomandibular Joint Pain in Healthy Individuals Is Partially Mediated by Peripheral NMDA Receptors
Alstergren P, Ernberg M, Nilsson M, Hajati Ak, Sessle Bj, Kopp S
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 2010;24(2):172-80

Influence of oral contraceptives on endogenous pain control in healthy women
Rezaii T, Ernberg M
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 2010;203(2):329-38

Interstitial Glutamate Concentration is Elevated in the Masseter Muscle of Myofascial Temporomandibular Disorder Patients
Castrillon Ee, Ernberg M, Cairns Be, Wang Kl, Sessle Bj, Arendt-nielsen L, et al
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 2010;24(4):350-60

Influence of topical anaesthesia on the corticomotor response to tongue training
Ernberg M, Serra E, Baad-hansen L, Svensson P
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 2009;54(7):696-704

Symptoms and signs of temporomandibular disorders in patients with sudden sensorineural hearing loss
Axelsson R, Tullberg M, Ernberg M, Hedenberg-magnusson B
SWEDISH DENTAL JOURNAL 2009;33(3):115-23

A description of a contemporary human skull material in respect of age, gender, temporomandibular joint changes, and some dental variables
Magnusson C, Ernberg M, Magnusson T
SWEDISH DENTAL JOURNAL 2008;32(2):69-81

Changes of Hypertonic Saline-Induced Masseter Muscle Pain Characteristics, by an Infusion of the Serotonin Receptor Type 3 Antagonist Granisetron
Christidis N, Loannidou K, Mllosevic M, Segerdahl M, Ernberg M
JOURNAL OF PAIN 2008;9(10):892-901

Effect of heterotopic noxious conditioning stimulation on electrical and pressure pain thresholds in two different anatomical regions
Rosen A, Feldreich A, Dabirian N, Ernberg M
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2008;66(3):181-8

Effect of peripheral NMDA receptor blockade with ketamine on chronic myofascial pain in temporomandibular disorder patients: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial
Castrillon Ee, Cairns Be, Ernberg M, Wang K, Sessle Bj, Arendt-nielsen L, et al
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 2008;22(2):122-30

Glutamate-evoked jaw muscle pain as a model of persistent myofascial TMD pain?
Castrillon Ee, Cairns Be, Ernberg M, Wang K, Sessle B, Arendt-nielsen L, et al
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 2008;53(7):666-76

Intraoral condition in children with juvenile idiopathic arthritis compared to controls
Leksell E, Ernberg M, Magnusson B, Hedenberg-magnusson B
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2008;18(6):423-33

Serotonin (5-HT) excites rat masticatory muscle afferent fibers through activation of peripheral 5-HT3 receptors
Sung D, Dong Xd, Ernberg M, Kumar U, Cairns Be
PAIN 2008;134(1-2):41-50

Changes in jaw muscle EMG activity and pain after third molar surgery
Ernberg M, Schopka Jh, Fougeront N, Svensson P
JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 2007;34(1):15-26

Effect of a peripheral NMDA receptor antagonist on glutamate-evoked masseter muscle pain and mechanical sensitization in women
Castrillon Ee, Cairns Be, Ernberg M, Wang K, Sessle Bj, Arendt-nielsen L, et al
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 2007;21(3):216-24

Effects of local anesthetics on somatosensory function in the temporomandibular joint area
Ayesh Ee, Ernberg M, Svensson P
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 2007;180(4):715-25

Intramuscular injection of granisetron into the masseter muscle increases the pressure pain threshold in healthy participants and patients with localized myalgia
Christidis N, Nilyson A, Kopp S, Ernberg M
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 2007;23(6):467-72

Effects of isometric contraction on intramuscular level of neuropeptide Y and local pain perception
Hedenberg-magnusson B, Jansen Gb, Ernberg M, Kopp S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2006;64(6):360-7

Effects of local serotonin administration on pain and microcirculation in the human masseter muscle
Ernberg M, Hedenberg-magnusson B, Kurita H, Kopp S
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 2006;20(3):241-8

Long-term effect on tinnitus by treatment of temporomandibular disorders: A two-year follow-up by questionnaire
Tullberg M, Ernberg M
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2006;64(2):89-96

The effect on mechanical pain threshold over human muscles by oral administration of granisetron and diclofenac-sodium
Christidis N, Kopp S, Ernberg M
PAIN 2005;113(3):265-70

Microdialysis of neuropeptide Y in human muscle tissue
Ernberg Mm, Alstergren Pj
JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS 2004;132(2):185-90

Effects of low-power laser exposure on masseter muscle pain and microcirculation
Tullberg M, Alstergren Pj, Ernberg Mm
PAIN 2003;105(1-2):89-96

Effects on muscle pain by intramuscular injection of granisetron in patients with fibromyalgia
Ernberg M, Lundeberg T, Kopp S
PAIN 2003;101(3):275-82

The effect on mechanical pain threshold over the human masseter muscle by oral administration of PGE(2) and 5-HT3 antagonists.
Christidis N, Ernberg M, Kopp S
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2003;:B23-B23

Effect on prostaglandin E-2 and leukotriene B-4 levels by local administration of glucocorticoid in human masseter muscle myalgia
Hedenberg-magnusson B, Ernberg M, Alstergren P, Kopp S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2002;60(1):29-36

Ropivacaine for dental anesthesia: A dose-finding study
Ernberg M, Kopp S
JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 2002;60(9):1004-10

[The physiopathological mechanisms behind chronic myofacial pain]
Ernberg M
Lakartidningen 2002;99(32-33):3206-10

Pain mediation by prostaglandin E-2 and leukotriene B-4 in the human masseter muscle
Hedenberg-magnusson B, Ernberg M, Alstergren P, Kopp S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2001;59(6):348-55

Effect of 5-HT antagonists on masseter muscle pain and allodynia.
Ernberg M, Lundeberg T, Kopp S
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2000;:424-424

Effect of propranolol and granisetron on experimentally induced pain and allodynia/hyperalgesia by intramuscular injection of serotonin into the human masseter muscle
Ernberg M, Lundeberg T, Kopp S
PAIN 2000;84(2-3):339-46

Pain and allodynia/hyperalgesia induced by intramuscular injection of serotonin in patients with fibromyalgia and healthy individuals
Ernberg M, Lundeberg T, Kopp S
PAIN 2000;85(1-2):31-9

Pain mediation by PGE(2) and LTB4 in the masseter muscle
Hedenberg-magnusson B, Alstergren P, Ernberg M, Kopp S
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2000;:424-424

Plasma and serum serotonin levels and their relationship to orofacial pain and anxiety in fibromyalgia
Ernberg M, Voog U, Alstergren P, Lundeberg T, Kopp S
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 2000;14(1):37-46

Effect of 5-hydroxytryptamine-2 and alpha-adrenergic receptor antagonists on the 5-hydroxytryptamine-induced decrease in rabbit masseter muscle blood flow
Kurita H, Ernberg M, Tominaga K, Alstergren P, Kopp S
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1999;44(8):651-6

Effect of 5-hydroxytryptamine infusion on microcirculation in the rabbit masseter muscle measured by laser-Doppler flowmetry
Kurita H, Ernberg M, Tominaga K, Alstergren P, Kopp S
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1999;44(5):377-82

Pain, allodynia, and serum serotonin level in orofacial pain of muscular origin
Ernberg M, Hedenberg-magnusson B, Alstergren P, Lundeberg T, Kopp S
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 1999;13(1):56-62

Presence of orofacial pain and temporomandibular disorder in fibromyalgia. A study by questionnaire
Hedenberg-magnusson B, Ernberg M, Kopp S
Swedish dental journal 1999;23(5-6):185-92

The level of serotonin in the superficial masseter muscle in relation to local pain and allodynia
Ernberg M, Hedenberg-magnusson B, Alstergren P, Kopp S
LIFE SCIENCES 1999;65(3):313-25

TMJ pain in relation to circulating neuropeptide Y, serotonin, and interleukin-1 beta in rheumatoid arthritis
Alstergren P, Ernberg M, Kopp S, Lundeberg T, Theodorsson E
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 1999;13(1):49-55

Effect of local glucocorticoid injection on masseter muscle level of serotonin in patients with chronic myalgia
Ernberg M, Hedenberg-magnusson B, Alstergren P, Kopp S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1998;56(3):129-34

Interleukin-1 beta in synovial fluid from the arthritic temporomandibular joint and ets relation to pain, mobility, and anterior open bite
Alstergren P, Ernberg M, Kvarnstrom M, Kopp S
JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 1998;56(9):1059-65

Pain, hyperalgesia and serum serotonin level in temporomandibular disorders
Ernberg M, Hedenberg-magnusson B, Alstergren P, Lundeberg T, Kopp S
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1998;:773-773

Temporomandibular joint hyperalgesia in relation to systemic neuropeptide Y, serotonin and interleukin-1 beta in rheumatoid arthritis.
Alstergren P, Ernberg M, Kopp S, Sanda A, Lundberg T
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1998;:1007-1007

Serotonin in the painful superficial masseter muscle
Ernberg M, Hedenbergmagnusson B, Alstergren P, Kopp S
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1997;:1071-1071

Short-term effect of glucocorticoid injection into the superficial masseter muscle of patients with chronic myalgia: a comparison between fibromyalgia and localized myalgia
Ernberg M, Hedenberg-magnusson B, Alstergren P, Kopp S
Journal of orofacial pain 1997;11(3):249-57

Symptoms and signs of temporomandibular disorder in fibromyalgia.
Hedenbergmagnusson B, Ernberg M, Alstergren P, Kopp S
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1997;:1069-1069

Symptoms and signs of temporomandibular disorders in patients with fibromyalgia and local myalgia of the temporomandibular system - A comparative study
Hedenberg-magnusson B, Ernberg M, Kopp S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1997;55(6):344-9

Visa alla publikationer

Karta