This page in English

Maja Hallerfors

Arkivarie

Leveransadress : Tomtebodavägen 18a 171 65 Solna

Om mig

Föräldraledig t o m slutet på år 2016. För frågor rörande kommunikation på LIME kontakta Marie Dahlberg och för frågor rörande Arkiv och registratur kontakta Arnold Lindman.

 

Jag arbetar på LIME:s administration med arkiv och registratur. Det dagliga arbetet innebär att se till att LIME följer de anvisningar som ges ut centralt från KI vad gäller hanteringen av allmänna handlingar. Skapa rutiner för hantering samt se till att handlingar förvaras strukturerat i arkivet och kan hittas skyndsamt. 

Min andra titel är kommunikatör. Jag, tillsammans med andra, har startat grunden till det som ska bli ett bättre kommunikativt klimat på institutionen. Som huvudwebbredaktör uppdaterar och administrerar jag de centrala webbsidorna om LIME. Jag håller också i vår interna webbgrupp som har möte ungefär en gång i månaden.

Utbildning

Arkivvetenskap och Medie- och kommunikationsvetenskap.

Karta