This page in English

Magnus Sköld

Professor/överläkare

Besöksadress : Lung-Allergikliniken, N3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp M Sköld, Lung-Allergikliniken, N3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Leveransadress : Lung-Allergikliniken, N3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL (På engelska)

Idiopatisk lungfibros (På engelska)