This page in English

Lukas Orre

Forskarassistent

Besöksadress : Kisp (Karolinska Institutet Science Park), Tomtebodavägen 23a, Alfa Floor 1, Mass Spectrometry 171 65 Solna
Postadress : Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7, Forskargrupp Lehtiö, Janne, Box 1031 171 21 Solna
Leveransadress : Kisp (Karolinska Institutet Science Park), Tomtebodavägen 23b, Alfa Floor 1 171 65 Solna

Forskningsbeskrivning

Lungcancer och skräddarsydd cancerterapi

Lungcancer är den ledande orsaken till cancerrelaterad död i världen och den genomsnittliga 5-års överlevnaden för lungcancerpatienter är endast 15%. Intensiv forskning har lett till utvecklingen av så kallade målsökande cancerläkemedel. Dessa läkemedel har stor potential för att bota eller förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter. Målsökande läkemedel har inte effekt på alla lungtumörer, och i många fall leder en initial effekt till resistensutveckling och tumöråterväxt. För att utnyttja dessa läkemedels fulla potential behövs kunskap om vilka patienter som har nytta av behandlingen och hur dessa läkemedel kan kombineras.

Min Forskning

Forskningen jag bedriver går ut på att studera i detalj hur tumörceller reagerar på behandling med målsökande cancerläkemedel. Till vår hjälp har vi avancerade analysmetoder som kan mäta tusentals geners aktivitet och resulterande proteinnivåer med stor noggrannhet. Genom dessa analyser kan vi bilda oss en uppfattning om vilka tumörceller som kan behandlas med målsökande cancerläkemedel och även hur tumörcellerna utvecklar resistens mot läkemedlen. Denna kunskap kan vi sedan använda för att föreslå och pröva olika kombinationer av målsökande läkemedel.

Det huvudsakliga målet med min forskning är att förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter. Detta mål vill jag uppnå genom att förbättra användningen av målsökande läkemedel på två olika sätt. Först vill jag förbättra möjligheten att förutspå vilka patienter som har nytta av en viss typ av målsökande läkemedel, och därigenom se till att varje lungcancerpatient får rätt behandling direkt. Sedan vill jag hitta nya sätt att kombinera läkemedel för att förhindra resistensutveckling och därigenom öka chansen att bota patienterna.

Publikationer

Secretome protein signature of human gastrointestinal stromal tumor cells
Berglund E, Daré E, Branca Rm, Akcakaya P, Fröbom R, Berggren Po, et al
Experimental cell research 2015;336(1):158-70

HiRIEF LC-MS enables deep proteome coverage and unbiased proteogenomics
Branca Rm, Orre Lm, Johansson Hj, Granholm V, Huss M, Pérez-bercoff Å, et al
Nature methods 2014;11(1):59-62

SpliceVista, a tool for splice variant identification and visualization in shotgun proteomics data
Zhu Y, Hultin-rosenberg L, Forshed J, Branca Rm, Orre Lm, Lehtiö J
Molecular & cellular proteomics : MCP 2014;13(6):1552-62

S100A4 interacts with p53 in the nucleus and promotes p53 degradation
Orre Lm, Panizza E, Kaminskyy Vo, Vernet E, Gräslund T, Zhivotovsky B, et al
Oncogene 2013;32(49):5531-40

Proteomic Study of Thyroid Tumors Reveals Frequent Up-Regulation of the Ca2+-Binding Protein S100A6 in Papillary Thyroid Carcinoma
Sofiadis A, Dinets A, Orre Lm, Branca Rm, Juhlin Cc, Foukakis T, et al
THYROID 2010;20(10):1067-76

A comparison between protein profiles of B cell subpopulations and mantle cell lymphoma cells
Stranneheim H, Orre Lm, Lehtio J, Flygare J
PROTEOME SCIENCE 2009;:43-

Tumor expression of S100A6 correlates with survival of patients with stage I non-small-cell lung cancer
De Petris L, Orre Lm, Kanter L, Pernemalm M, Koyi H, Lewensohn R, et al
LUNG CANCER 2009;63(3):410-7

Evaluation of three principally different intact protein prefractionation methods for plasma biomarker discovery
Pernemalm M, Orre Lm, Lengqvist J, Wikstrom P, Lewensohn R, Lehtio J
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2008;7(7):2712-22

Quantitative membrane proteomics applying narrow range peptide isoelectric focusing for studies of small cell lung cancer resistance mechanisms
Eriksson H, Lengqvist J, Hedlund J, Uhlen K, Orre Lm, Bjellqvist B, et al
PROTEOMICS 2008;8(15):3008-18

Up-regulation, modification, and translocation of S100A6 induced by exposure to ionizing radiation revealed by proteomics profiling
Orre Lm, Pernemalm M, Lengqvist J, Lewensohn R, Lehtio J
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2007;6(12):2122-31

p53 is involved in clearance of ionizing radiation-induced RAD51 foci in a human colon cancer cell line
Orre Lm, Stenerlow B, Dhar S, Larsson R, Lewensohn R, Lehtio J
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2006;342(4):1211-7

Rad51-related changes in global gene expression
Orre Lm, Falt S, Szeles A, Lewensohn R, Wennborg A, Flygare J
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2006;341(2):334-42

Visa alla publikationer

Karta