This page in English

Lovisa Femrell

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, B69, 141 86 Stockholm