This page in English

Lovisa Backemar

Anknuten

Om mig

Lovisa tog sin läkarexamen i januari 2012 på Karlolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Lovisa forskar om hur andra sjukdomar påverkar utgången av operation för matstrupscancer. Mer ingående om hur vissa sjukdomar hos patienten med matstrupscancer leder till högre dödlighet eller mer komplikationer efter operationen samt hur livskvaliten förändras hos patienter med andra sjukdomar efter att de blivit opererade. Målet är att ge bättre underlag för val av behandling hos matstrupscancerpatienter med andra sjukdomar. 

Forskargrupp Kirurgisk vårdvetenskap