This page in English

Lars Lindqvist

Professor, adj

Besöksadress : C2:94; Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm
Postadress : Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7, C2:94; Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm
Leveransadress : C2:94; Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm

Om mig

Lars Lindquist är adjungerad professor på Institutionen för Medicin, Huddinge och överläkare på infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Lars Lindquist har tre huvudområden för sin forskning:

1. Olika aspekter på infektioner i det centrala nervsystemet, såväl i djurexperimentella modeller som i kliniska studier. De kliniska studierna har bland annat omfattat bakterieorsakad hjärnhinneinflammation inklusive borrelia och fästingöverförd hjärninflammation (TBE), studier som bland annat bedrivits i samarbete med forskare från de baltiska länderna.

2. Tuberkulos och hiv/aids i ett u-landsperspektiv. Dessa studier har syftat till att kartlägga samverkan mellan hivinfektion och tuberkulos med framförallt Etiopien som utgångspunkt.

3. Vaccinologi med fokus på vaccination mot flavivirus i synnerhet TBE och Japansk encefalit.